De WVB streeft er naar dat de luchtvaart als een normale economische activiteit in de Nederlandse samenleving wordt behandeld.

In het eerste jaar direct na de oprichting heeft de WVB zelfstandig met de beschikbare en voor de WVB bereikbare informatie onderzoek gedaan naar de Bijlmerramp en daarover op 12 oktober 1993 gerapporteerd. Het rapport De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 bevat informatie en kritische vragen. Daarnaast zijn er aanbevelingen voor veiliger vliegverkeer opgenomen.

Hieronder vindt u de jaarverslagen uit de periode 2001 – 2004.

Jaarverslag 2001
Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2001 heeft ondernomen kunt U onder deze link in het complete jaarverslag lezen.

Jaarverslag 2002
Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2002 – tien jaar na de Bijlmerramp en de oprichting van de werkgroep – heeft ondernomen kunt U hier in het complete jaarverslag lezen.

Jaarverslag 2003
In 2003 is de nieuwe luchtvaartwet aangenomen en in werking getreden. Deze wet biedt de luchtvaart meer ruimte zonder dat er een adequate bescherming wordt geboden aan de omwonenden voor de parameters geluid, gevaar voor de omgeving, fijn stof en stank. Duidelijk werd wel dat gelijkwaardigheid ten opzichte van 1990, de dubbeldoelstelling, voor de parameter gevaar voor de omgeving niet kan worden gerealiseerd. Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2003 heeft ondernomen kunt U hier in het complete jaarverslag lezen.

Jaarverslag 2004
In 2004 is de nieuwe Polderbaan in gebruik gekomen en werd de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet voorbereid. De WVB heeft zich meer Europees georiënteerd. Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2004 heeft ondernomen kunt U hier in het complete jaarverslag lezen.

Meer recente verslagen staan onder onder Jaarverslagen.