Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL), waar de WVB bij is aangesloten, nodigt belangstellenden uit om samen te werken aan een duurzame en gezonde luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu moeten drastisch verminderen. Als er geen ander beleid komt, zal de luchtvaart blijven groeien.

Op 6 oktober bundelen bewoners uit het hele land de krachten.

Het programma (U kunt zich niet meer aanmelden: wegens grote belangstelling heeft het LBBL de aanmelding moeten stoppen. Ze zullen hun best doen binnen niet al te lange tijd opnieuw een programma aan te bieden. Daarnaast is het de bedoeling vanuit de workshops op 6 oktober landelijke werkgroepen te laten ontstaan. Wellicht ontstaat daar ruimte om mee te doen. Na 6 oktober weten we meer.)

Een van de workshops gaat over EANS: Martin Kessel komt speciaal uit Frankfurt om een toelichting te geven bij het geluidmeetsysteem dat ook in Amsterdam Zuidoost bij een drietal bewoners is geïnstalleerd, als enige plek in Nederland. In heel Europa zijn er al 630 van deze meetstations!