Schiphol wil nog steeds groeien, ook al kan dat helemaal niet. Hoe krijgen we het roer om? Daarover komt een bewonersavond op 24 oktober.

In deze nieuwsbrief onder meer ook een stuk over het coalitieakkoord van de gemeenteraad, de opening over luchtkastelen, uitleg over het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart waar de WVB zich bij heeft aangesloten en het vijftig jarig bestaan van UECNA, de Eurorpese koepel van bewonersorganisaties.

Lees hier Nieuwsbrief 3