De politiek is niet bij machte de luchtvaartsector tegenspel te bieden. Dus moeten wij als burgers en kiezers opstaan en ons laten gelden. Prof. Van der Veen legt het uit en onderstreept zijn betoog met een krachtig signaal.