De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ‘In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig,’  schrijft Frans van den Berg, journalist van het Haarlems Dagblad in een artikel van 3 december. Hij baseert zich op uitlatingen van Matt Poelmans, collega van Kees van Ojik. Die liet onlangs vallen dat misschien groei tot 525 duizend vliegbewegingen mogelijk is.

‘Hij bedoelde daarmee een maximum op voorwaarde dat er stillere vliegtuigen zijn en andere maatregelen die de hinder serieus verminderen. Maar er is niets dat erop wijst dat dat binnen afzienbare tijd gaat lukken. En deze sjoemel MER klopt van geen kanten’, aldus Poelmans. ‘Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk.’