Het kabinet gaat onder leiding van minister Wiebes in vijf sectoren, waaronder Mobiliteit, aan de slag om de broeikasgassenuitstoot te reduceren. Maar de luchtvaart ontspringt de dans zoals gewoonlijk weer.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart vraagt de woordvoerders luchtvaart en klimaat in de Vaste Kamercommissies I&W en EZK om opdracht te geven om tot minstens 22% reductie te komen

Lees hier het pleidooi van de Werkgroep.