Het vliegtuig, hét transportmiddel dat moest zorgen voor een hechtere wereld, dreigt uit te groeien tot een klimaatkiller. Kan de luchtvaart op tijd verduurzamen? Of moeten we de sector aan banden leggen?

Dit is de titel van een zeer lezenswaardig artikel in De Groene Amsterdammer van 21 februari.