(update 3 maart)

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen 2019

U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen over Noord-Holland. De stellingen 2 en 17 gaan expliciet over Schiphol.

Daarnaast is de uitslag natuurlijk ook van belang voor de regeringsbesluiten. Provinciale Staten kiezen immers de Eerste Kamer, die besluiten van de Tweede Kamer moet bekrachtigen.

De huidige vier regeringspartijen hebben in hun regeerakkoord afgesproken dat Schiphol mag blijven groeien. Zij hebben een kleine meerderheid in de Tweede Kamer én in de Eerste Kamer (in beide 50,6% van de zetels).

Een kleine verschuiving naar partijen die tegen de luchtvaartgroei zijn, maakt dus nogal wat uit! Lees de verkiezingsprogramma’s voordat u op 20 maart uw stem uitbrengt.

Download hier de laatste peiling van Maurice de Hond (3 maart 2019).