Als elk nadeel zijn voordeel heeft, zou van een ontvlechting van de fusie van KLM met Air France kunnen worden gezegd dat Schiphol dan niet langer een internationale hub hoeft te zijn.

KLM is dan wel de verliezer, maar vele omwonenden van Schiphol zullen dat nadeel mogelijk vooral als voordeel zien.

Dit is de strekking van een artikel van Peter de Waard in de Volkskrant van 8 mei 2018.