De commissie Infrastructuur en Waterstaat hield op 28 januari een hoorzitting/ronde tafelgesprek over het evaluatierapport dat Pieter van Geel schreef over de toekomst van het maatschappelijk en bestuurlijk meedenken over Schiphol en de luchtvaart. Eerst kwam de sector aan het woord en daarna de bestuurders. Burgers stonden als laatsten op de rol.

Van Geel maakte direct een faux pas door de problemen van de Omgevingsraad Schiphol te vergelijken met een echtscheiding naar aanleiding van het al dan niet doen van het dopje op de tandpasta. Dit doet geen recht aan de ernst van de situatie en werpt de vraag op of burgers wel serieus worden genomen; het is in ieder geval zeker niet grappig.

Schiphol CEO Dirty Dick Benschop heeft de mond vol van verbeteren van de relatie met de omgeving en alles moet transparant worden, maar concreet komt het neer op ‘innovaties’ met zijn stokpaardjes over synthetische brandstoffen en stillere vliegtuigen. Verder hamert hij op een simpele structuur: een Maatschappelijke Raad Schiphol met bewoners en wetenschappers mag vooral geen macht krijgen. Men wil gewoon af van een goed georganiseerd bewonersplatform en liever zaken doen met wat lokale bewoners; de bekende verdeel en heerspolitiek. Verder had Benschop nog de brutaliteit het rijk een lesje te leren wegens het niet spekken van het leefbaarheidsfonds waar Schiphol wel aan meebetaalt. De tabaksindustrie betaalt uw beademingsapparaat, hoera. We moeten als bewoners geen cent accepteren van de sector en dat leefbaarheidsfonds afschaffen. Dat Schiphol een bankje in een park betaalt is onzinnig.

Nobel vindt de bewoners in de ORS een actiegroep en wil er compleet vanaf. Hij is blij uit de ORS te zijn en ziet kansen voor een directe relatie van Schiphol met het rijk. Van Geel voelde zich zichtbaar ongemakkelijk bij dat punt. Het is dus belangrijk dat de sector weg moet van de plek die Van Geel de sector toebedeelt. Bekijk onze video om de gevaren te zien: https://youtu.be/PUDc7BawL5w.

Wethouder Everhardt van Amsterdam zei nadrukkelijk een goede relatie te hebben met zijn burgers, maar gaf tot drie keer toe geen antwoord op de vraag of hij als aandeelhouder voor krimp is. VNO-NCW was voor beheerste groei. Dat wordt dus weer een onoverbrugbaar conflict in de MRS.

Hinderreductie werd door de meeste sprekers gezien als het uitdelen van oordopjes in plaats van het geluid aan te pakken bij de bron; het lijkt allemaal mooi, die normen voor basisleefkwaliteit, maar daar dreigt het op te gaan neerkomen.

Toen was het de beurt aan de inbreng van de burgers. En toen begaf het communicatiesysteem van  Tweede Kamer het en was het ‘debat’ abrupt ten einde.

Van Geels rapport lijkt dus toch vooral een lege huls voor ons burgers. We moeten zijn nieren maar eens goed gaan proeven. De sombere blik uit onze video zal bewaarheid worden als de Kamer niet ingrijpt…