In verband met de verkiezingen heeft de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan aantal vragen gesteld aan de politieke partijen.

De antwoorden op deze vragen maken het mogelijk om de ontwikkeling van Schiphol een plaats te geven bij de keuze voor een nieuwe raad.

De komende tijd zullen wij u informeren over de beantwoording van deze vragen door de politieke partijen.

De vijf vragen gaan over gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en groei.

1       Gevaar

Bij de inrichting van het banenstelsel van Schiphol is rekening gehouden met het feit dat bij iedere windrichting op Schiphol opgestegen en geland kan worden.

In hoeverre bent u van mening, dat het huidige banenstelsel voldoet aan het criterium, dat de veiligheid van de bewoners onder de vliegpaden prioriteit heeft?

2       Gezondheid

Verstoring van de nachtrust is schadelijk voor de gezondheid. Nachtvluchten veroorzaken deze verstoring. Schiphol geeft aan, dat nachtvluchten voor het productieproces van de luchthaven noodzakelijk zijn.

Welke afweging maakt uw partij bij deze tegengestelde belangen?

3       Klimaat

De luchtvaart is een grote vervuiler. De CO2 uitstoot van de vliegtuigen draagt aanmerkelijk bij aan de opwarming van de aarde. Bij de afspraken in Parijs over de klimaatproblematiek is de luchtvaart (en de zeevaart) buiten de maatregelen gehouden om de CO2 uitstoot te reduceren. Rekening houden met de verminderde uitstoot van CO2 door bedrijven en de toename van CO2 uitstoot door de toename van het luchtverkeer wordt de luchtvaart een steeds grotere veroorzaker van de opwarming van de aarde.

Welke opvattingen heeft uw partij hierover en welk beleid is naar de mening van uw partij nodig om hiermee om te gaan?

4       Marktwerking

De luchtvaart is vrijgesteld van diverse heffingen, die wel voor marktpartijen in andere sectoren gelden – inclusief de rest van de vervoersector. Zo is er een vrijstelling van belastingheffing op brandstof en hoeft er voor een vliegticket door de reiziger geen BTW te worden betaald. Het principe “De vervuiler betaald” geldt niet voor de luchtvaart.

Onderschrijft uw partij deze uitzonderingspositie van de luchtvaart? en zo nee

Welke aanpassingen stelt uw partij voor om binnen de internationale afspraken om de markt beter zijn werk te laten doen?

5       Ontsluitingsrichting

Schiphol neemt een zeer omvangrijke ruimte in. Grote delen van Noord- en Zuid-Holland worden in hun bestemming beperkt door de aanwezigheid van Schiphol. Woningbouw en vestiging van bedrijvigheid is aan beperkingen door de aanwezigheid van Schiphol gebonden. In het verleden waren er plannen om een nieuw vliegveld in zee aan te leggen. Dergelijke plannen worden ook nu weer genoemd. Door de landingsbanen in zee aan te leggen en het stationsgebouw op zijn plaats te houden, kunnen interessante initiatieven voor woningbouw en bedrijvigheid letterlijk meer rumte krijgen.

Hoe staat uw partij tegenover de optie om luchtvaart gebonden functies van Schiphol te verplaatsen om zo ruimte te creëren voor andere luchthaven gebonden functies?