Er komt geen advies van de Omgevingsraad Schiphol over de ontwikkeling van Schiphol. Het door Hans Alders op persoonlijke titel voorgelegde concept haalde het niet (10.000 vluchten extra t/m 2023, in combinatie met gefaseerde reductie nachtvluchten naar 29.000 en aanscherping 4e baanregel -met wel  weer een nieuwe uitzonderingsgrond). Geen enkele partij ondersteunde dit voorstel.

Alle ogen zijn nu gericht op de politiek: de minister en de partijen in de Tweede Kamer. Zullen zij durven kiezen voor – al dan niet gematigde – groei, tegen de wens van bewoners, bestuurders en milieuorganisaties in?

Klimaatmars

Er staat al een klimaatmars gepland voor 10 maart, georganiseerd door Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond en bijvoorbeeld van harte ondersteund door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart, inclusief de WVB.

We willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook iedereen op deel te nemen aan deze mars.

Wij verzamelen op zondag 10 maart om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam!