Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol. Dit is de belangrijkste boodschap, die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij de komende zittingsperiode van de Tweede Kamer.

Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het Rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie, die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.


Schiphol wordt vaak gezien als de economische motor voor Nederland. Daarbij wordt vergeten, dat de aanwezigheid van Schiphol voor de ontwikkeling van andere economische sectoren juist een rem betekent. Het vestigingsklimaat rond Schiphol kan best wel eens gediend zijn bij juist een beperking van Schiphol.

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer wil dat de komende regeerperiode luchtvaartbeleid ontwikkeld wordt dat een betere balans geeft in de strijdige kanten van de luchtvaart. In 2021 zullen nieuwe afspraken in werking treden over de toekomst van Schiphol. Het Aldersakkoord, dat nu geldig is en waarin de afspraken tussen de luchtvaartsector, de gemeenten en de bewonersorganisaties zijn vastgelegd zal op dat moment vervangen moeten zijn. De komende periode zal cruciaal zijn bij de voorbereiding van de nieuwe afspraken. De nieuwe Tweede Kamer speelt daarbij een beslissende rol omdat veel van de afspraken in wetten worden vastgelegd.

De WVB heeft de programma’s van de politieke partijen geanalyseerd op een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Dit zijn: de veiligheid, de gezondheid van de omwonenden, het klimaat en de wijze waarop marktwerking van toepassing is op de ontwikkeling van Schiphol.