In februari 2017 heeft de WVB uitgebreid de verschillende verkiezingsprogramma’s bekeken, geanalyseerd en daarvan verslag gedaan.

Ook de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de opvolger sinds januari 2015 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), heeft zich verdiept in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen.
Deze bewoners vertegenwoordigers, het Cluster Vertegenwoordigers Overleg, (CVO), hebben een eigen website gemaakt, waarin zij hun standpunten binnen de ORS nader toelichten. In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben zij , schematisch, de standpunten van de verschillende politieke partijen in beeld gebracht.

Stemadvies ORSbewoners