De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) twijfelt sterk aan de betrouwbaarheid van Schiphol en de Luchtverkeersleiding bij het nakomen van afspraken:

VERTROUWEN KOMT TE VOET EN GAAT TE PAARD!

Zie ook Januari 2016: Oeverloos overleg

Jaarlijks maakt Schiphol een prognose voor het gebruik van de luchthaven in het komende jaar. De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu vraagt vervolgens advies aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en besluit conform dat advies, als het unaniem genomen is.

De gebruiksprognose 2017 wijkt dermate af van de afspraken uit het Aldersakkoord, dat de bewoners delegatie in de ORS niet mee wil gaan in een positief advies aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal nu op eigen gezag een besluit moeten nemen.

De Werkgroep dringt er in een brief bij de staatssecretaris op aan, dat zij de gebruiksprognose 2017 aanpast aan de afspraken uit het Aldersakkoord.

De volledige tekst van de brief