Amsterdam, 4 januari 2019

betreft: standpuntbepaling toekomst Schiphol.

(Op 9 januari vergaderen de clustervertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol over de onderhandelingen met Alders, de sector en de lokale overheden, red.)

Op grond van overwegingen vanuit het brede publieke belang zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt en overschreden. Verdere groei wordt alleen gedicteerd door de bedrijfsbelangen van de luchtvaartmaatschappijen. Dat hierdoor het publieke belang steeds verder in de knel raakt, hebben wij in een eerdere brief aan u beschreven en onderbouwd. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Recente ontwikkelingen laten zien dat deze visie breed wordt gedragen. De brede consultatieronde, die de ORS heeft georganiseerd om het voorgenomen beleid ten aanzien van de toekomst van Schiphol te kunnen schragen geeft ondubbelzinnig aan dat de bocht van groei naar krimp in de luchtvaart genomen moet worden. Ook het consultatietraject dat het rijk heeft uitgezet geeft eenzelfde conclusie.

Aan deze trajecten is door duizenden bewoners een bijdrage geleverd. Niet alleen was de overheersende conclusie dat de bocht van een groeiscenario naar een krimpscenario gemaakt moet gaan worden. Ook gaven de deelnemers in grote mate aan, dat zij het vertrouwen in het luchtvaartbeleid kwijt zijn geraakt. Teveel afspraken worden niet nagekomen. Zij voelen zich ‘geschiphold’.

Dat de grenzen zijn bereikt blijkt ook uit de klachten, die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol binnenkomen. De hoeveelheid klachten neemt jaarlijks toe en is het afgelopen jaar geëxplodeerd.

De berichten over het standpunt dat door de bewonersvertegenwoordigers binnen de overleggen in de ORS worden ingenomen zijn wisselend. Sommige publicaties spreken over een standpunt van een gematigde voortgaande groei. Andere berichten geven aan, dat de bewonersdelegatie zich tegen groei zal verzetten. In het proces dat binnen de bewonersdelegatie tot conclusies moet leiden over de in te nemen standpunten, blijkt niet voorzien te zijn in een achterbanraadpleging, hetgeen wij vanuit het perspectief van een breed draagvlak betreuren. Aan de andere kant waren de uitspraken van de kiesmannen tijdens de bijeenkomsten in Badhoevedorp volstrekt duidelijk. De groei moet stoppen.

De ondertekenaars willen met deze brief aangegeven er vertrouwen in te hebben dat de bewonersdelegatie in de ORS het primaat van het publieke belang voorop zal stellen en zal helpen het vertrouwen van de bevolking terug te winnen door ieder groeiscenario voor de komende 10 jaar af te wijzen.

Ondertekend door:

Lourens Burgers, voorzitter Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

en ruim 20 kiesmannen (still counting…)