Op 22 maart 2017 is in diverse lokale kranten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving geplaatst met betrekking tot TIJDELIJKE regeling teneinde te komen tot een maximum aantal voor nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op luchthaven Schiphol. In het Aldersakkoord van 2008 is overeen gekomen met bewoners dat niet meer dan 32.000 nachtvluchten nodig waren.

De sector heeft voor gebruiksjaar 2017 gemeend dat meer dan 32.000 nachtvluchten onvermijdelijk zijn, hetgeen op grond van de wet ook nog kon, en dat vastgelegd in de gebruiksprognose.


De bewoners, in de omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn hier niet mee akkoord gegaan en hebben niet ingestemd met de prognose. De staatssecretaris heeft echter de prognose wel geaccordeerd, met als resultaat dat het aantal nachtvluchten in 2017 meer zal/mag zijn dan de 32.000 van het Aldersakkoord.

Om de mogelijkheid om het aantal nachtvluchten wettelijk te kunnen beperken tot het aantal uit het Aldersakkoord, ligt er nu een voorstel voor een tijdelijke regeling. Juist omdat het hier om een tijdelijke regeling lijkt te gaan, is er een drukmiddel om vast te houden aan het compensatievoorstel tot vermindering tot 29.000 nachtvluchten, dan wel het toch bereiken van meer glijvluchtnaderingen.
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft hierover een zienswijze ingediend