Gemeenteraad gaat Luchtvaart uit Balans behandelen

De Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties (KAS) sprak vanmiddag in bij de commissie Economische Zaken over ons rapport Luchtvaart uit Balans.

De raadsleden vonden de inhoud – ‘Krimp Schiphol geen ramp voor economie’ – belangrijk om in de gemeenteraad van 22 januari te behandelen.

Naast Luchtvaart uit Balans stond ook het RIVM-rapport over ultrafijnstof op de agenda en ook dat komt aan de orde op de 22ste. De raad maakt zich terecht zorgen.

Hieronder de tekst die Lourens Burgers als inspreker namens KAS naar voren bracht:

‘De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft als belangrijke focus de lasten die de luchtvaart voor de Amsterdammers tot gevolg heeft. Het is het rijtje waarbij hinder het meest vooraan staat. De lasten, die minder in het oog springen zijn voor de Amsterdammers nog belangrijker: de gezondheidsrisico’s als gevolg van verstoringen van de slaap en van de fijnstof en ultrafijnstof, het gevaar van een neerstortend vliegtuig zoals op 4 oktober 1992 in de Bijlmer. Stel dat de gecrashte Boeings 737 MAX 8 niet in Indonesië of Ethiopië waren opgestegen, maar vanaf Schiphol. Beleidsmakers, die toestaan, dat over dicht bevolkte gebieden als Amsterdam wordt gevlogen, spreken wij daar op aan. Verder hoort de beperking van de mogelijkheid voor volkshuisvesting als gevolg van het ruimtegebruik door de luchtvaart tot de lasten. Evenals de bijdrage aan de klimaataantasting door CO2 uitstoot, de stikstofuitstoot, die de natuur aantast. Allemaal minder waarneembare lasten. Maar wel allemaal lasten met veel impact voor de Amsterdammers.’

Lees verder

Vervuiling: ‘Wonen in Amsterdam niet aan te raden’

‘Tien- tot vijftienduizend Nederlanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. Vooral rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico’s hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Experts roepen op tot radicale maatregelen. ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden.’

Dit schrijft RTL Nieuws op zijn website

Nog een citaat: ‘Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten.’ In het artikel staat een kaart die globaal aangeeft waar het het ergst is. Je kunt je eigen postcode invullen.

Ons rapport ‘Luchtvaart uit balans’

Op 26 november heeft een delegatie van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties door middel van een petitie het onderzoeksverslag Luchtvaart uit balans aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat.

De conclusie uit het onderzoek is dat Schiphol het publieke belang dient met onthubben. De kwaliteit van het netwerk verbetert daardoor en de lasten voor de omgeving verminderen. In beleidstermen wordt dit een win-win situatie genoemd.

In gesprekken met Schiphol, waar directeur Dick Benschop zelf bij was, vroegen we hen waarom de luchtvaart zo belangrijk is voor de economie. Wat is een hoogwaardige netwerk? Hoe zit het met die banenmotor? Hoezo is stilstand achteruitgang? Wat is eigenlijk het publieke belang van Schiphol?

We kregen geen bevredigende antwoorden en vroegen daarop twee bekende vervoerseconomen, Walter Manshanden en Leo Bus, om deze mantra’s van de luchtvaartsector tegen het licht te houden. Het resulteerde in het rapport Luchtvaart uit balans.

Lees verder

Economen: Amsterdam kan krimp Schiphol prima aan

Krimp van Schiphol heeft een beperkt effect op de Nederlandse economie en de welvaart in groot-Amsterdam. Volgens onderzoek in opdracht van Schipholactiegroepen worden de economische lusten van de luchtvaart overschat en de lasten niet goed verrekend.

Vooruitlopend op onze presentatie op 26 november reageert het Parool op 21 november al op het persbericht met de aankondiging ervan.

Het past in de grote belangstelling van de pers voor de vele pleidooien tegen groei van de luchtvaart.

Bijlmerramp: herdenking op 4 oktober

Vrijdagavond staan wij weer stil bij de Bijlmerramp, die ons op 4 oktober 1992 om vijf over half zeven overkwam. Een Boeing 747 van El Al boorde zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Volgens de officiële tellingen kwamen 43 mensen bij die ramp om het leven. Omdat er in 1992 veel ongedocumenteerden in de Bijlmer woonden, zal het exacte aantal ongewis blijven.

De slachtoffers die het wel overleefden, de nabestaanden, de bewoners die zich met moed en wanhoop meteen ingezet hebben om hulp te bieden, de mensen die vanuit de hulpverleningsorganisaties – politie, brandweer en ambulance –  in het rampgebied hun zware werk hebben moeten doen, zij zijn het waar onze gedachten naar uitgaan als wij samen zijn bij ‘De boom die alles zag‘.

De Werkgroep Vliegverkeer is opgericht als reactie van bewoners op de ramp. Alles dient er aan gedaan te worden om de herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Ondanks al onze inspanningen is vooralsnog niets gebeurd, dat hieraan tegemoet komt. Het aantal vluchten boven ons hoofd is alleen maar verveelvoudigd tegen alle beloften in. Ook dit speelt door onze gedachten als wij de Bijlmerramp herdenken. Dit was een goed thema geweest voor de herdenking.

Combinatie?

De organisatie heeft dit jaar echter gekozen voor een ander thema: “Omzien naar elkaar; vredig samenleven”. Zij wil daarmee niet alleen de slachtoffers van de Bijlmerramp herdenken, maar ook de slachtoffers die door geweldsdelicten de laatste tijd zijn omgekomen.

De WVB vindt deze verbinding ongewenst. De werkgroep heeft begrip voor rouwverwerking ook als de oorzaak daarvan te vinden is in een criminele omgeving, wat bij een aantal van deze gewelddelicten het geval lijkt te zijn. Zij voelt zich niet verwant met het milieu dat nu bij de herdenking wordt betrokken.

Ieder jaar is de werkgroep ruim vertegenwoordigd bij de herdenking en wordt er door het bestuur een bloemstuk gelegd. Dit jaar zullen wij niet aanwezig zijn. Wij hopen dat de organisatie van de herdenking zich zal bezinnen op de gevoelens die de combinatieherdenking voor velen heeft en volgend jaar een andere invulling zal kiezen.

Moet Schiphol zich zorgen maken? Drie vragen over luchthaven die zich niet aan wet houdt

Luchthaven Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning, maakte milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eerder deze week bekend. Schiphol zegt geen vergunning nodig te hebben, omdat de luchthaven al langer bestaat dan dat er natuurbeschermingswetten zijn. Maar is dat wel zo? MOB maant het bevoegd gezag te handhaven en ‘illegale’ vluchten – zo’n 100.000 per jaar – te schrappen. Het ministerie onthoudt zich van inhoudelijk commentaar. Moet Schiphol zich zorgen maken?

Dit schrijft Stadszaken, dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving op zijn website.

Nieuwe afspraken met Schiphol en Amsterdam vist achter het net?

Het Parool suggereert in de krant van 27 juli dat gemeenten als Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn Amsterdam wel eens voor zouden kunnen zijn als het gaat om hinderbeperking.

Deze gemeenten maken eenzijdig afspraken met Schiphol over het beperken van overlast en milieuhinder, zoals het kabinet wil. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Schipholdirecteur Dick Benschop kondigde na zijn aantreden vorig jaar al aan met gemeenten apart te willen overleggen over hun specifieke problemen. Maar door het waterbedeffect kan het niet anders zijn dat wat goed is voor de een, slecht is voor de ander.

De bewoners in de Omgevingsraad Schiphol reageren dan ook furieus: ‘Benschop heeft helemaal geen recht om aparte afspraken te maken met gemeenten over hinderbeperking. Schiphol moet eerst achterstallige toezeggingen uit het Aldersakkoord nakomen in plaats van verdeeldheid te zaaien en groei door te drukken,’ aldus een twitterbericht.

Freule Cora van Nieuwenhuizen tot Schiphol

Even afreageren

Onder die titels liep ‘Ironisch Verslaggever’ Arnoud Hugo een week getergd te prakkiseren hoe hij zijn woede in redelijk beschaafde bewoordingen kon kanaliseren.

Hij schrijft: ‘Ik ben namelijk in alle staten over het nieuwe Schipholbesluit door die zwakzinnige tuthola (VVD) de bewindsvrouwe van Infrastructuur en Waterstaat, Co2ra van Nieuwenhuizen (VVD). Zij wil Schiphol ondanks de reeds enorme overlast nog eens laten groeien met 40.000 vliegbewegingen per jaar.’