Moet Schiphol zich zorgen maken? Drie vragen over luchthaven die zich niet aan wet houdt

Luchthaven Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning, maakte milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eerder deze week bekend. Schiphol zegt geen vergunning nodig te hebben, omdat de luchthaven al langer bestaat dan dat er natuurbeschermingswetten zijn. Maar is dat wel zo? MOB maant het bevoegd gezag te handhaven en ‘illegale’ vluchten – zo’n 100.000 per jaar – te schrappen. Het ministerie onthoudt zich van inhoudelijk commentaar. Moet Schiphol zich zorgen maken?

Dit schrijft Stadszaken, dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving op zijn website.

Nieuwe afspraken met Schiphol en Amsterdam vist achter het net?

Het Parool suggereert in de krant van 27 juli dat gemeenten als Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn Amsterdam wel eens voor zouden kunnen zijn als het gaat om hinderbeperking.

Deze gemeenten maken eenzijdig afspraken met Schiphol over het beperken van overlast en milieuhinder, zoals het kabinet wil. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Schipholdirecteur Dick Benschop kondigde na zijn aantreden vorig jaar al aan met gemeenten apart te willen overleggen over hun specifieke problemen. Maar door het waterbedeffect kan het niet anders zijn dat wat goed is voor de een, slecht is voor de ander.

De bewoners in de Omgevingsraad Schiphol reageren dan ook furieus: ‘Benschop heeft helemaal geen recht om aparte afspraken te maken met gemeenten over hinderbeperking. Schiphol moet eerst achterstallige toezeggingen uit het Aldersakkoord nakomen in plaats van verdeeldheid te zaaien en groei door te drukken,’ aldus een twitterbericht.

Freule Cora van Nieuwenhuizen tot Schiphol

Even afreageren

Onder die titels liep ‘Ironisch Verslaggever’ Arnoud Hugo een week getergd te prakkiseren hoe hij zijn woede in redelijk beschaafde bewoordingen kon kanaliseren.

Hij schrijft: ‘Ik ben namelijk in alle staten over het nieuwe Schipholbesluit door die zwakzinnige tuthola (VVD) de bewindsvrouwe van Infrastructuur en Waterstaat, Co2ra van Nieuwenhuizen (VVD). Zij wil Schiphol ondanks de reeds enorme overlast nog eens laten groeien met 40.000 vliegbewegingen per jaar.’

 

Gaat een akkoord over Schiphol zó wel lukken?

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil binnen een half jaar afspraken maken over de voorwaarden waaronder het aantal vluchten op Schiphol mag toenemen. Ze wil in ruil voor minder hinder de klagende omwonenden overhalen. Is ze niet te optimistisch? Zes vragen in een hoofdpijndossier.

Dat schrijft

Hoewel bewoners nauwelijks verrast mogen zijn, blijven er veel vragen. Is 540 duizend een hard maximum? Waar komt dat getal vandaan? Wanneer en hoe mag dat bereikt worden? Hoe meet je overlast?

Onbehoorlijk Bestuur wil groei Schiphol

D66-wethouder Udo Kock zegt dat Schiphol moet groeien. Dat klopt totaal niet met het standpunt van de Amsterdamse coalitie dat groei op Schiphol juist onwenselijk vindt. Ook minister Van Nieuwenhuizen heeft geen last van groeischaamte en praat voor haar beurt.

De KLM heeft de minister en de wethouder blijkbaar dusdanig onder druk gezet met vermeend nationaal economisch belang, dat de bestuurders in paniek zijn geraakt en de participatieprocedure bruusk doorkruisen.

Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur, een juridische term die hout snijdt. Het verzet zal immens zijn.

Bewijs: ultrafijnstof van vliegtuigen slecht voor gezondheid

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, bij ongunstige wind zoveel ultrafijnstof te verwerken krijgen dat de gezondheid eronder kan gaan lijden.

Kinderen met luchtwegaandoeningen hebben meer last en gebruiken meer medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek.

Astmatische kinderen zijn kortademiger en hebben ‘een piepende ademhaling’ op dagen dat meer fijnstof neerdaalt. De hoeveelheden zijn afhankelijk van de windrichting – lees: het baangebruik – zo blijkt uit een vergelijking tussen schoolkinderen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Vooral opstijgende vliegtuigen stoten ultrafijnstof uit.

Dit is voor het eerst dat er zo’n uitgebreid onderzoek is gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid.

 

Brief aan de fracties van Provinciale Staten

De WVB heeft zich bij de voorbereiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart ingezet om richting te geven aan de standpunten van de politieke partijen ter zake de ontwikkeling van Schiphol voor de komende Statenperiode.

Wij constateren dat in de nieuw verkozen Provinciale Staten een meerderheid is die onze standpunten (goeddeels) ondersteunt. In onze brief van 7 mei gaan wij hierop in, waarbij we verwijzen naar recente publicaties die onze standpunten verder ondersteunen en onderbouwen.

 

“Aan de fracties van de politieke partijen die overleggen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland 2019-2023.

Op 20 maart hebben de bewoners van Noord-Holland zich uitgesproken over de toekomst van hun provincie. Een onderwerp, dat de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) aan het hart gaat, is de ontwikkeling van Schiphol. In de komende statenperiode zullen besluiten genomen worden over hoe die toekomst er uit zal zien. Het nieuw gekozen provinciaal bestuur heeft een aantal mogelijkheden om deze ontwikkeling in een door de bewoners van Noord-Holland gewenste richting te sturen; als belangrijke deelnemer in de ORS en met name als bestuur, dat waakt voor de gezondheid en het welzijn van de Noord-Hollanders.

Lees verder

Herma Spreij geridderd

Op 26 april is medeoprichter van de WVB Herma Spreij door burgemeester Halsema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege haar grote inzet voor de samenleving. Ze is al ruim 25 jaar actief in Amsterdam-Zuidoost, onder meer ook in Lotgenoten Bijlmer Vliegramp en de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg.

 

Herma zet zich nog jaarlijks in voor de herdenking van de Bijlmerramp.

Terugkijken? Klik op de foto om naar het AT5 journaal van 26 oktober te gaan en zet de schuif op 12’49” om te zien hoe Herma de onderscheiding ontving.