Oeverloos overleg

Inspraak 6 januari 2016 bij agendapunt 12 van de commissievergadering WenE van de gemeenteraad van Amsterdam m.b.t. gevaar voor omwonenden van de luchthaven.

De Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer maakt bij deze gebruik van de mogelijkheid tot inspraak. De WVB is opgericht in 1992 na de Bijlmerramp en als gevolg van die ramp. De WVB is niet tegen vliegverkeer maar komt op voor de belangen van omwonenden van luchthavens als Schiphol, in het bijzonder de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

Toen, gebruikmakend van de mondiaal geldende ongevalsratio, bij berekening bleek dat de risico’s voor de omgeving van Schiphol te groot werden is men gaan rekenen met de ongevalsratio geldend voor moderne westerse luchthavens om binnen aanvaardbare risiconormen te blijven. Wij vinden dit pronken met andermans veren.

Een paar feiten:
Er is geen moderne westerse luchthaven, waartoe Schiphol wordt gerekend, waarbij zoveel omwonenden slachtoffers van vliegverkeer zijn geworden als bij Schiphol op 4 oktober 1992.
De homecarrier van Schiphol, de KLM, is de veroorzaker van het grootste vliegtuigongeval tot nu toe; op Tenerife op 27 maart 1977 ramde een KLM-jumbo een Panam toestel.

In de Structuurvisie-Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer (SMASH) wordt gezocht naar geschikte woningbouwlocaties in de omgeving van Schiphol. In het jargon heet het gevaar voor de omgeving en de omwonenden van de luchthaven nog altijd ‘externe veiligheid’.

Vliegen is de gevaarlijkste vorm van transport voor thuisblijvers.
Risiconormen verruimen om daarmee woningbouw mogelijk te maken op gevaarlijke locaties is een verkeerde ontwikkeling. Het gevaar voor de omwonenden dient een eerste zorg te zijn voor de gemeenteraad. In Frankrijk wordt het niet toegestaan om over de binnenstad van Parijs te vliegen. De WVB bepleit al jaren, indien het onvermijdelijk is over stedelijke woonbebouwing te vliegen, dit uitsluitend gestabiliseerd te doen.Voor de Luchtverkeersleiding (LVNL) is de veiligheid van vliegtuigen en hun bemanning het enige dat meetelt.Het gevaar voor de omgeving en omwonenden speelt geen enkele rol, niet bij de afhandeling van reguliere vluchten maar ook niet bij afhandeling van vliegtuigen in nood.Wij verzoeken de gemeenteraad met klem dit aspect sterk mee te laten wegen bij de behandeling van de SMASH problematiek in de Omgevingsraad Schiphol en aan te dringen op verandering in de attitude van de LVNL, zoals is toegezegd na de enquête naar de Bijlmerramp.

Inspraak 6 januari 2016 bij agendapunt 13 van de commissievergadering WenE van de gemeenteraad van Amsterdam m.b.t. gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof.

In 1990 is de ‘dubbeldoelstelling’ geformuleerd. Kort samengevat Schiphol mag uitbreiden en groeien binnen de ‘gelijkwaardigheidscriteria’ ; geen verslechtering ten opzichte van de situatie in 1990 voor de parameters

stank,
luchtverontreiniging,
gevaar voor de omgeving en
geluidsoverlast.

We noemen ze opzettelijk in deze ongebruikelijke volgorde om aan te geven dat er in vier parameters geen verslechtering mocht optreden.
De meeste aandacht heeft de parameter 4, de geluidsoverlast. Het hele Aldersakkoord is hiervan het resultaat.

De parameter ‘gevaar voor de omgeving’ leeft even op als er een Turks vliegtuig in een weiland terecht komt, maar wordt weer vergeten als het gaat over aanpassing van het Luchthaven Indelingsbesluit LIB. Over stank horen we al helemaal niets meer.

Nu is ‘luchtverontreiniging’ met ultrafijnstof op de agenda. De Staatssecretaris laat weten dat de vervuiling niet ernstiger is dan in de binnenstad in plaats van te melden dat het net zo ernstig is. Vanwege de luchtverontreiniging onder meer heeft Amsterdam een milieuzone ingesteld.
Luchtverontreiniging betreft niet alleen ultrafijnstof. Hoe gevaarlijk ultrafijnstof precies is voor de gezondheid is nog niet bekend. Hier zal verder onderzoek naar worden gedaan. Het is in z’n algemeenheid wel zo dat naarmate de fijnstofdeeltjes kleiner worden de schadelijkheid daarvan groter wordt.

De Staatssecretaris heeft naar aanleiding van het RIVM-onderzoek toegezegd dat er een vervolg onderzoek zal komen. Voor het eind van 2015 moest duidelijk zijn wat voor soort vervolgonderzoek het RIVM gaat doen. Waarschijnlijk zal dit allemaal nog wel een tijd duren.
Wij vragen de gemeenteraad te bevorderen dat men tegelijkertijd onderzoek zal doen naar de mogelijkheden om de uitstoot van ultrafijnstof door het vliegverkeer terug te dringen. Daar hoef je niet mee te wachten tot een eventueel vervolg onderzoek naar de schadelijkheid van ultrafijnstof is afgerond. Vast staat dat ultrafijnstof schadelijker is dan fijnstof.

Wij vinden dat de gemeenteraad zich sterker moet inzetten om de luchtverontreiniging door vliegverkeer te verminderen (ultrafijnstof, PM2,5 en CO2) en door er op aan te dringen dat Europa daar ook het nodige aan zou moeten doen. Door zelf normen te stellen, aan te dringen bij de WHO dat daar normen voor komen en door afspraken te maken om uitstoot van ultrafijnstof en PM2,5 naar beneden te krijgen.

Terug