Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar ultrafijnstof rondom de luchthaven Schiphol.

Er wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Er zijn drie onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de lange‐termijn concentraties van ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol?
  2. Wat zijn de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van de luchtvaart?
  3. Wat zijn de gezondheidseffecten van kortdurende verhogingen van ultrafijnstof van de luchtvaart en hoe verhouden deze effecten zich tot effecten van ultrafijnstof van andere bronnen (met name wegverkeer)?

Deze hebben geleid tot een onderzoekopzet op vier onderdelen: een studie onder basisschoolkinderen, een studie  onder volwassenen, een studie naar lange termijneffecten een studie naar meten en rekenen.

Op de website van het RIVM staan het onderzoek en de onderzoeksopzetten nader uitgewerkt.