Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, bij ongunstige wind zoveel ultrafijnstof te verwerken krijgen dat de gezondheid eronder kan gaan lijden.

Kinderen met luchtwegaandoeningen hebben meer last en gebruiken meer medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek.

Astmatische kinderen zijn kortademiger en hebben ‘een piepende ademhaling’ op dagen dat meer fijnstof neerdaalt. De hoeveelheden zijn afhankelijk van de windrichting – lees: het baangebruik – zo blijkt uit een vergelijking tussen schoolkinderen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Vooral opstijgende vliegtuigen stoten ultrafijnstof uit.

Dit is voor het eerst dat er zo’n uitgebreid onderzoek is gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid.