Links

Informatie over de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en de AldersAkkoorden.
De bewoners in de ORS hebben een eigen website.

De WVB is aangesloten bij de stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart.

De Union Européenne contre les Nuisances des Avions (UECNA) is een Europese vereniging van groeperingen van omwonenden van Europese luchthavens. De WVB is in het bestuur is vertegenwoordigd. UECNA richt zich op beïnvloeding van internationale organisaties en het Europarlement. Ook probeert ze via een Europees meetpunten netwerk (EANS) de geluidsoverlast in kaart te brengen rondom alle Europese luchthavens.

Het informatie en klachtenbureau van de ORS is BAS. BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Het is de plek voor vragen en klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Op deze website kunt u ook online uw klachten melden. Bas is telefonisch te bereiken via het oude nummer 020-6015555.

De ORS heeft ook een app: OmgevingsInfoSchiphol.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft op zijn website informatie over het actuele baangebruik waarop ook kan worden teruggezocht hoe het gebruik van de banen is geweest.

Op Vliegverkeer InZicht is te zien hoe het vliegverkeer zich beweegt.

Bij de luchthaven van Frankfurt hebben de omwonenden zich georganiseerd. Zie op deze website wat voor acties bewonersgroepen bij Frankfurt voeren.

De groepering uit Castricum is sinds de openstelling van de Polderbaan actief en heeft een uitgebreide website waarop veel wordt gediscussieerd over de actuele ontwikkelingen.

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) verzet zich tegen het toenemende vliegverkeer boven het centrum van de stad Amsterdam. Het steeds veelvuldiger gebruik van de Schiphol-Oostbaan veroorzaakt veel overlast.

Eerlijk over vliegen is een website van de milieubeweging.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart is een bewonersgroep die ook naar economische aspecten kijkt.

Bijlmerramp

Scepsis omtrent de officiële conclusies spoorden enkele burgers aan tot eigen onderzoeken. Om die eigen, soms zeer uitgebreide onderzoeken en de bijzondere persoonlijke verhalen, foto’s en video’s niet verloren te laten gaan is Scepsys.nl opgezet. Met een ‘y’ omdat die domeinnaam nog vrij was. Ook wel toepasselijk die ‘sys’ aan het eind, want er was voortdurend scepsis over de kwaliteit van de “systemen” (en de verstrengelingen ervan) in de luchtvaart, overheid, medische wereld, nationale en internationale politiek, nieuwsmedia.

De NRC heeft een dossier aangelegd over de Bijlmerramp en de Parlementaire Enquête hiernaar. Feiten, analyses en ontwikkelingen.

Bij de Rijksoverheid is de informatie gecentraliseerd en niet meer op ministerieniveau georganiseerd. Met betrekking tot het vliegverkeer is over veel onderwerpen met betrekking op de luchtvaart, heel veel informatie beschikbaar.

De commissie voor de milieu-effect rapportage geeft een oordeel over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Onder Noord-Holland zijn de beoordelingsrapporten terug te vinden over de uitbreidingen van de nationale luchthaven.

De Wereld Gezondheids Organisatie WHO heeft een site waarop veel aandacht voor de effecten van lawaai op de gezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM onderzocht in het kader van de Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol (GES) de effecten op de gezondheid van vliegverkeer. Dit onderzoeksprogramma is eind 2011 door het ministerie beëindigd.

Zoeken op de website op Schiphol levert een overzicht van tot nu toe verschenen publicaties over dit onderzoek en over het gevaar voor de omgeving, in het jargon (externe) veiligheid, genoemd.

Ook heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op hun website een apart dossier Schiphol.

Terug