In een zienswijze heeft de Werkgroep gereageerd op de voorstellen van het kabinet om het Luchthaven Indelings Besluit (LIB) te wijzigen.

  • Het rijk wil de mogelijkheid voor gemeenten vergroten om in gebieden te gaan bouwen, waar dat nu niet is toegestaan in verband met gevaar en hinder voor bewoners.
  • Het rijk verzuimt om voor de Schiphol-Oostbaan een beperkingenbeleid te formuleren, terwijl tegenwoordig wel door grote verkeersvliegtuigen van deze baan gebruik wordt gemaakt.

  • De werkgroep mist beleid, dat rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor bewoners onder de aan- en uitvliegroutes.
  • Tot slot is de werkgroep van mening, dat – indien er gebouwd mag worden in de nu nog beschermde gebieden – dit alleen toegestaan mag worden voor doelgroepen, die door hun inkomen een vrije keus kunnen maken om te leven in risicogebieden. Dus alleen woningbouw in de vrije sector.

De volledige tekst