In ons archief vonden we een door de WVB ingezonden brief aan Het Parool van 2 maart 1995, die helaas nog steeds actueel is.

Voor de leesbaarheid staat de complete tekst onder de afbeelding.

Vliegverbod

In het verslag van het bezoek van een delegatie van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan minister Jorritsma van verkeer en waterstaat (Het Parool van 23 februari) is een onjuistheid geslopen. Er wordt gemeld dat onze werkgroep sinds de ramp met het El Al-toestel ijvert voor een algeheel vliegverbod boven Amsterdam-Zuidoost en dat dit besproken is met de minister.

Hoewel wij dat natuurlijk van harte zouden toejuichen, zijn we wel zo reëel te beseffen dat dit op korte termijn niet haalbaar is. Een vliegverbod was dan ook geen onderwerp van gesprek.

Bij minister Jorritsma was het belangrijkste gespreksonderwerp: het verbeteren van de veiligheid voor mensen op de grond onder de aan- en uitvliegroutes, in het bijzonder de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

Wij strijden reeds tweeënhalf jaar voor veiliger vliegprocedures boven dit dichtbevolkte stadsdeel en hebben de minister daarom de volgende verzoeken gedaan:

  • Geen onrustig gemanoeuvreer van landende toestellen richting Buitenveldertbaan. maar rustig gestabiliseerd over de Bijlmermeer vliegen. Dit kan bereikt worden door het aanvliegpunt voor de Buitenveldertbaan FAF (Final Approach Fix), dat nu midden boven de Bijlmermeer ligt, te verplaatsen naar Pampus (waar het vroeger lag) of in ieder geval naar een onbewoond. dunbevolkt gebied. bijvoorbeeld weilanden.
  • De daling inzetten vanaf een hoogte van circa negenhonderd meter in plaats van zoals nu circa zeshonderd meter. (Dit betekent een verbetering van het leefklimaat voor zeker 75 procent van de Bijlmerbewoners.
  • Verplaatsen van startend verkeer vanaf de Buitenveldertbaan dat over de Bijlmermeer komt naar dunnerbevolkt gebied. Hiervoor moet een baken verzet worden. Deze uitvliegroute wordt veel gebruikt voor hele grote toestellen, die bij ons nog laag met groot motorvermogen en met veel kerosine aan boord vliegen. Wij vinden dit te riskant boven dichtbevolkt gebied. Bovendien veroorzaken deze toestellen grote geluidsoverlast.

Minister Jorritsma heeft de werkgroep toegezegd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn Om onze verzoeken te honoreren. Daartoe heeft zij de heer Wolleswinkel van de Rijksluchtvaartdienst verzocht op korte termijn een en ander te onderzoeken en verslag uit te brengen. Wij wachten met spanning het antwoord van de minister af.

Amsterdam,
LONY WESSELING.VAN DER KLEIJ
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer