Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol.

Het in april 2017 uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is onthullend en onthutsend: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”. Op basis van de opvolging schrijft de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.

Dit staat te lezen op de website van de bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol.