Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in vijf GGD-regio’s rondom Schiphol. Geïnterviewden geven aan dat de slaapverstoring overwegend plaatsvindt in de late avond, tussen 11 en 12 uur en de vroege ochtend, tussen 5 en 7 uur. Ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals moeheid, stress, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Voor sommigen hebben de slaapprobleem gevolgen op het gebied van relaties en werk.

Meer lezen op de website van de GGD

Download de studie