Volkskrant journalist Peter van Ammelrooy interviewde Niels Koeman, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli bracht 18 april een advies uit waarin de belangrijkste boodschap is dat de luchtvaart als een normale bedrijfstak beschouwd moet worden.

De minister moet de uitzonderingspositie loslaten en veel meer rekening houden met onder meer veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Denk aan belasting op kerosine, volle aandacht voor  WHO-richtlijnen voor geluid, uitstoot van schadelijke stoffen en vliegen over stedelijke gebieden en stoppen met nachtvluchten.

‘Het kabinet moet Schiphol de duimschroeven aandraaien,’ zegt Koeman in het artikel van 19 april