De omwonenden van Schiphol voelen zich gesteund door het advies van de onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). ‘Nu is het moment om pas op de plaats te maken’, zegt woordvoerder Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS). ‘We zijn zeer ingenomen met het rapport. Het sluit aan bij wat we als bewoners willen.’

Poelmans vindt het goed dat de RIi zegt dat eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van groei.

‘Daarmee wordt de discussie omgedraaid. Eerst de voorwaarden vaststellen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en dan pas kijken hoeveel daar binnen kan worden gevlogen.’ De afgelopen jaren is volgens hem eerst gekeken naar groei en daarna naar hoe de gevolgen hiervan moeten worden hersteld. ‘De sector heeft volstrekt niet gedaan wat was afgesproken.’

Het advies is volgens hem een belangrijke bijdrage aan de discussie die de komende maanden verder moet worden gevoerd, in aanloop naar de nieuwe luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

ANP – 18 april 2019