De afleidingsmanoeuvres van Schiphol

Schiphol en de luchtvaartsector hebben hun PR goed op orde. Daar kunnen we allemaal nog wat van leren. Hoe doen ze dat toch? Prof. Fulco van der Veen laat het zien en roept op om je niet te laten verleiden om…

Ja, we kunnen het wel verklappen: we laten ons telkens weer verleiden om de discussie aan te gaan over details. Het antwoord van de luchtvaartsector op klachten over overlast is uiterst voorspelbaar: de vliegtuigen worden steeds stiller, er komen schonere motoren, de schadelijkheid van ultrafijnstof is niet bewezen, het zijn maar richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en er is niets wettelijk vastgelegd.

De politiek wordt gegijzeld

Niet alleen maken dit soort reacties burgers boos en moedeloos, de politiek denkt vervolgens dat er een lastige afweging gemaakt zal moeten worden. Na veel vijven en zessen start een  onderzoek, waaruit volgt dat vervolgonderzoek nodig is. Er blijven tegenstrijdige meningen rondgaan en er gebeurt uiteindelijk niets.

Terwijl de feiten er niet om liegen. Met meer vliegtuigen wordt het echt niet stiller. Grootschalig elektrisch vliegen is een illusie. Het is echt al bewezen dat herrie en ultrafijnstof leiden tot gezondheidsschade. De politiek hoeft een beslissing  niet voor zich uit te schuiven. Maar de lobby is machtig, de discussie opstoken is al genoeg.

De feiten liggen op tafel

De video laat zien dat geluid en uitstoot maar enkele van de aspecten zijn die tot verstikkende discussies leiden. Van der Veen gaat ook in op onveiligheid, wonen onder aan- en uitvliegroutes, het failliete verdienmodel van de KLM en de mythes van dreigende werkloosheid en welvaartsverlies.

Verdere discussies over al deze onderwerpen leiden alleen maar af. Wachten met maatregelen verergert de situatie per dag en de planeet wacht niet met het passeren van onomkeerbare gevolgen. Meer onderzoek vertraagt alleen maar. Alle feiten liggen al op tafel. De optelsom eist dat er nu ingegrepen wordt. De luchtvaart moet krimpen!