Op 26 november heeft een delegatie van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties door middel van een petitie het onderzoeksverslag Luchtvaart uit balans aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat.

De conclusie uit het onderzoek is dat Schiphol het publieke belang dient met onthubben. De kwaliteit van het netwerk verbetert daardoor en de lasten voor de omgeving verminderen. In beleidstermen wordt dit een win-win situatie genoemd.

In gesprekken met Schiphol, waar directeur Dick Benschop zelf bij was, vroegen we hen waarom de luchtvaart zo belangrijk is voor de economie. Wat is een hoogwaardige netwerk? Hoe zit het met die banenmotor? Hoezo is stilstand achteruitgang? Wat is eigenlijk het publieke belang van Schiphol?

We kregen geen bevredigende antwoorden en vroegen daarop twee bekende vervoerseconomen, Walter Manshanden en Leo Bus, om deze mantra’s van de luchtvaartsector tegen het licht te houden. Het resulteerde in het rapport Luchtvaart uit balans.

Schiphol heeft geen kwalitatief hoogwaardig netwerk

Het rapport geeft onder meer antwoord op de vraag: wat is nu eigenlijk een hoogwaardig netwerk? Dat is een verbinding van Nederland met economisch krachtige regio’s voor zakelijk verkeer. Voldoet Schiphol aan deze criteria? Antwoord: nee; Nederland staat wat betreft de kwaliteit van het netwerk op de 9e plaats; na Zwitserland en voor Noorwegen. Wel is er veel massavervoer, maar dat is economisch niet interessant.

Is Schiphol een banenmotor? Antwoord: Schiphol brengt veel banen met zich mee, maar groei of krimp speelt bij de omvang van het aantal banen een geringe rol. En de werkgelegenheid op en rond Schiphol concurreert met de banenmarkt van de Metropoolregio Amsterdam. Er is sprake van verdringing. Een opmerkelijke uitkomst!

Conclusie van de onderzoekers: Minder vliegen schept ruimte voor meer innovatieve economische activiteiten. Minder vliegen beperkt hinder echt, helpt tegen vervuiling, maakt de omgeving gezonder en vermindert gevaar. En schept ruimte voor woningbouw. Je ziet het pas als je het doorhebt.

KAS wil met dit rapport een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het rapport helpt hopelijk om goede afwegingen te maken ten aanzien van het publieke belang van de luchthaven.

‘s Middags is het rapport in Amsterdam aan de pers en belangstellenden gepresenteerd. Hierbij de presentaties van

Luchtvaart uit Balans: Actualisatie