Minister Cora van Nieuwenhuizen wil binnen een half jaar afspraken maken over de voorwaarden waaronder het aantal vluchten op Schiphol mag toenemen. Ze wil in ruil voor minder hinder de klagende omwonenden overhalen. Is ze niet te optimistisch? Zes vragen in een hoofdpijndossier.

Dat schrijft

Hoewel bewoners nauwelijks verrast mogen zijn, blijven er veel vragen. Is 540 duizend een hard maximum? Waar komt dat getal vandaan? Wanneer en hoe mag dat bereikt worden? Hoe meet je overlast?