De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een nieuwe video, ditmaal over de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? Dit is de vraag die niet gesteld is in de Luchtvaartnota 2020-2050. Die is alleen gericht op groei van het vliegverkeer. Terwijl die vraag natuurlijk uitgangspunt moet zijn bij het maken van toekomstplannen voor met name Schiphol.

De niet gestelde vraag is niet de enige olifant in de kamer. Fulco van der Veen toont de nog grotere Olifant in de Kamer, die met hoofdletters! Hij wordt bijgestaan door Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart die het heeft over Internationaal Openbaar Vervoer.

Eerdere video’s waren ‘De Luchtvaartnota gefileerd’, ‘De Luchtvaartnota afgebrand…’ en ‘Naar een Luchtvaartautoriteit’.

Vergeet niet je te abonneren op het KAS-kanaal!

De eerstvolgende presentatie zal gericht zijn op de economische kant van de luchtvaart.