Vrijdagavond staan wij weer stil bij de Bijlmerramp, die ons op 4 oktober 1992 om vijf over half zeven overkwam. Een Boeing 747 van El Al boorde zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Volgens de officiële tellingen kwamen 43 mensen bij die ramp om het leven. Omdat er in 1992 veel ongedocumenteerden in de Bijlmer woonden, zal het exacte aantal ongewis blijven.

De slachtoffers die het wel overleefden, de nabestaanden, de bewoners die zich met moed en wanhoop meteen ingezet hebben om hulp te bieden, de mensen die vanuit de hulpverleningsorganisaties – politie, brandweer en ambulance –  in het rampgebied hun zware werk hebben moeten doen, zij zijn het waar onze gedachten naar uitgaan als wij samen zijn bij ‘De boom die alles zag‘.

De Werkgroep Vliegverkeer is opgericht als reactie van bewoners op de ramp. Alles dient er aan gedaan te worden om de herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Ondanks al onze inspanningen is vooralsnog niets gebeurd, dat hieraan tegemoet komt. Het aantal vluchten boven ons hoofd is alleen maar verveelvoudigd tegen alle beloften in. Ook dit speelt door onze gedachten als wij de Bijlmerramp herdenken. Dit was een goed thema geweest voor de herdenking.

Combinatie?

De organisatie heeft dit jaar echter gekozen voor een ander thema: “Omzien naar elkaar; vredig samenleven”. Zij wil daarmee niet alleen de slachtoffers van de Bijlmerramp herdenken, maar ook de slachtoffers die door geweldsdelicten de laatste tijd zijn omgekomen.

De WVB vindt deze verbinding ongewenst. De werkgroep heeft begrip voor rouwverwerking ook als de oorzaak daarvan te vinden is in een criminele omgeving, wat bij een aantal van deze gewelddelicten het geval lijkt te zijn. Zij voelt zich niet verwant met het milieu dat nu bij de herdenking wordt betrokken.

Ieder jaar is de werkgroep ruim vertegenwoordigd bij de herdenking en wordt er door het bestuur een bloemstuk gelegd. Dit jaar zullen wij niet aanwezig zijn. Wij hopen dat de organisatie van de herdenking zich zal bezinnen op de gevoelens die de combinatieherdenking voor velen heeft en volgend jaar een andere invulling zal kiezen.