De WVB reageert op drie manieren om de Luchtvaartnota:

  • via een zienswijze samen met de KAS (Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen),
  • via een video die in vier minuten korte metten maakt met de nota,
  • via een uitgebreidere video die de nota genadeloos fileert aan de hand van de presentatie die we als KAS aan de Amsterdamse wethouder Everhardt van Economische en Schipholzaken hebben getoond.
  • Download deze presentatie als pdf.

Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby.

Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.

‘Korte metten met de Luchtvaartnota’is de verkorte versie.