Schiphol en de regentenmentaliteit

In het najaar van 2021 publiceerde VNO-NCW een brief met een pleidooi om Schiphol te laten groeien. Bij de ondertekenaars waren er velen die vraagtekens oproepen, zoals de burgemeester van Amsterdam.

We vroegen eens na of dat wel in overeenstemming was met de wensen van duurzaamheid. Wat blijkt is dat het regentendom nog steeds een factor van betekenis is en zelden verantwoording aflegt.

Eindelijk wordt krimp Schiphol bespreekbaar

‘Mogelijk moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet adviseren draconische maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Ook beschikt de luchthaven niet over een natuurvergunning. Binnen het kabinet zijn er grote zorgen over de kwestie, zo zeggen bronnen tegen de NOS.

Er wordt gewerkt aan een natuurvergunning, maar dat is juridisch heel complex. De kans bestaat dat het aantal vluchten per jaar moet verminderen. Zonder ingrijpende maatregelen zou volgens juristen een vergunning afgegeven kunnen worden voor zeker niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar, een afname van 20 procent.’

De media melden het bezorgdheid, terwijl wij het natuurlijk met opluchting zien en er wat ons betreft nog wel een tandje af mag. Zoals in onze visie staat, kunnen we toe met 250 duizend vluchten als we al die overstappers weren. Maar een krimp van 20 procent zal die overstapfunctie al flink doen wankelen. Schiphol is voor mensen die hier wonen en mensen die hier moeten zijn. En wij mogen dan ook best nog wel af en toe met vakantie.

Stop discussie over gezondheid

‘Schiphol en KLM hebben jarenlang waarschuwingen van arbodiensten over verhoogde gezondheidsrisico’s voor personeel in de wind geslagen, meldt Zembla. Volgens het onderzoeksprogramma zijn de twee partijen al in 2007 gewezen op de grotere kans op hartproblemen en longkanker bij medewerkers die dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen op het platform werken,’ lezen we op NOS.nl.

Verreweg de meeste medewerkers wonen in de regio Schiphol, waar ze nog een extra dosis fijnstof voor hun kiezen krijgen. Maar omdat een directe relatie tussen de ziektes en uitstoot door de luchtvaartlobby te allen tijde ter discussie wordt gesteld (vergelijk de tabaksindustrie) durft de regering geen maatregelen te nemen. Hoe lang komen ze hier nog mee weg?

Stop die discussie: doe iets om de gezondheidsschade te stoppen!

Afleidingsmanoeuvres rond Schiphol

De afleidingsmanoeuvres van Schiphol

Schiphol en de luchtvaartsector hebben hun PR goed op orde. Daar kunnen we allemaal nog wat van leren. Hoe doen ze dat toch? Prof. Fulco van der Veen laat het zien en roept op om je niet te laten verleiden om…

Ja, we kunnen het wel verklappen: we laten ons telkens weer verleiden om de discussie aan te gaan over details. Het antwoord van de luchtvaartsector op klachten over overlast is uiterst voorspelbaar: de vliegtuigen worden steeds stiller, er komen schonere motoren, de schadelijkheid van ultrafijnstof is niet bewezen, het zijn maar richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en er is niets wettelijk vastgelegd.

De politiek wordt gegijzeld

Niet alleen maken dit soort reacties burgers boos en moedeloos, de politiek denkt vervolgens dat er een lastige afweging gemaakt zal moeten worden. Na veel vijven en zessen start een  onderzoek, waaruit volgt dat vervolgonderzoek nodig is. Er blijven tegenstrijdige meningen rondgaan en er gebeurt uiteindelijk niets.

Lees verder

Schiphol: macht en tegenmacht

 

De politiek is niet bij machte de luchtvaartsector tegenspel te bieden. Dus moeten wij als burgers en kiezers opstaan en ons laten gelden. Prof. Van der Veen legt het uit en onderstreept zijn betoog met een krachtig signaal.

Twitteraccount gaat over naar @vliegoverlast

De WVB werkt steeds nauwer samen met Platform Vliegoverlast Amsterdam. Dit website had nog geen twitteraccount, maar de naam @vliegoverlast is dusdanig sterk dat we onze berichten voortaan vooral daar zullen publiceren. Net als het belangrijkste nieuws en de video’s. Nummer 15 al gezien?

Op 1 november komt de volgende uit: Schiphol, macht en tegenmacht.
Kijk vooral ook op vliegoverlast.nl

Burgervisie Schiphol

Het groeibeleid op Schiphol heeft een onacceptabele invloed op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. De overheid behandelt in dit opzicht de luchtvaart niet als een normale sector en geeft onvoldoende invulling aan de adviezen om dit wel te doen.

Om het vertrouwen terug te winnen moet de overheid eerlijk zijn over de voor Nederland noodzakelijke omvang van de luchtvaart, de weging van positieve en negatieve effecten en de effectiviteit van beschermende maatregelen. Kortweg: stoppen met ‘Schiphollen’, zorgen voor een betrouwbare probleemanalyse en beschermende maatregelen waarvan de effectiviteit lokaal wordt bewaakt.

Schiphol is veel groter dan noodzakelijk voor Nederland

Nederland heeft een enorme luchthaven met een omvang die de behoefte aan vliegen van ons land ver te boven gaat. Buitenlandse passagiers worden met uitzonderlijk lage prijzen gelokt om via Schiphol naar hun uiteindelijke bestemming te reizen. Zo wordt het voor buitenlandse reizigers goedkoper om via Schiphol te vliegen dan met directe vlucht vanuit het eigen land; een onnodige aanslag op het klimaat en deze reizigers veroorzaken door het overstappen vier keer overlast zonder dat het Nederland iets oplevert.  Luchtvaart is een sector met minimale marges, met in tijden van crisis grote behoeften aan financiële steun.

Lees verder

Platform Vliegoverlast Amsterdam

Platform Vliegoverlast Amsterdam is een vereniging van mensen die zich zorgen maken over geluidsoverlast, uitstoot, stank, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat als gevolg van veelvuldig vliegen over Amsterdam en omgeving. PVA is opgericht in 1997 toen de aanvliegroute op de Schiphol-Oostbaan (die loopt van Amsterdam Noord, Centrum, Oud-West en Oud-Zuid) steeds vaker gebruikt werd.

In die jaren waren ook in andere delen van de stad groepen bewoners actief. In Zuidoost is de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer opgericht naar aanleiding van de Bijlmerramp in 1992.

In Nieuw-West ontstond BAAT, Bewonersalliantie Amsterdamse Tuinsteden. Aan de zuidkant van Amsterdam had je de Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert en de Stichting Tuinstad Buitenveldert.

Samenwerking

In 2019 besloten de organisaties meer te gaan samenwerken onder de naam Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen. Er werden snel resultaten geboekt met onder meer eensgezinde optredens in de halfjaarlijkse gesprekken met de wethouder Luchtvaart van Amsterdam, het rapport Luchtvaart uit Balans en een aantal videoproducties over de nieuwe Luchtvaartnota.

De samenwerking beviel zo goed, dat besloten werd de band nog nauwer te maken: leden van de andere groepen zijn lid van PVA geworden en vertegenwoordigd in het bestuur. Eerste daad was het updaten van de website om hem beter geschikt te maken voor smartphones en tablets: zie vliegoverlast.nl.

Lees verder

Naar een Burgerraad Luchtvaart

De Omgevingsraad Schiphol voldeed niet. Burgers en overheden hebben totaal andere belangen dan luchtvaartbedrijven.Gaat een Maatschappelijke Raad Schiphol, zoals voorgesteld door Pieter van Geel in zijn evaluatierapport ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’, wel functioneren? Wij betwijfelen het. Fulco van der Veen presenteert ons verbeterde plan om aan al het gekrakeel een einde te maken.

Luchtvaart naar 200.000 vluchten voor eerlijke bijdrage Parijs

Bericht van SchipholWatch

Om een eerlijke bijdrage te leveren aan de klimaatafspraken uit Parijs, moet het aantal vliegbewegingen in heel Nederland terug naar 200.000 per jaar. Als dat niet gebeurt, dan moeten anderen deze bijdrage extra leveren bovenop de eigen CO2-reducties: boeren, burgers, Tata, de cementindustrie en data centers. Dat is de politieke keuze die nu voorligt in Den Haag.

Dit zeiden vanmorgen dr ing. Paul Peeters en ir Joris Melkert in een technische briefing aan leden van de Tweede Kamer. Zij lichtten de factsheet toe die zij opstelden in het kader van een samenwerking tussen de Nederlandse wetenschap en de Kamer.