Politiek kiest voor groeistop Schiphol

Een meerderheid van de politieke partijen in Amsterdam wil ook na 2020 een maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.

“Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.'” Dit schrijft Het Parool in een artikel op 7 maart (plus artikel).

Het artikel is gebaseerd om een kieswijzer van Amsterdamse bewonersplatforms tegen overlast van Schiphol. De kieswijzer vindt u hier, een bijbehorende samenvatting hier.

Parlement

Inmiddels gaan ook in Den Haag steeds meer stemmen op om de groei te stoppen. Er wordt een link gelegd met Lelystad: ‘Stel ook groeibesluit Schiphol uit, net als Lelystad’ (Parool 9 maart).

Hieronder staat een afbeelding van het krantenartikel van 7 maart.

Lees verder

Vlieghinder vooral boven woonwijken

De groei van Schiphol is afgewenteld op plekken waar de meeste mensen wonen. Het kan niet anders met deze drukte, zegt de luchtverkeersleiding. Zo begint een artikel in het Parool van 9 maart.

Klik hier voor de link naar het artikel.

Bijna crash op Buitenveldertbaan

Het ministerie en de luchtvaartsector beweren dat de veiligheid van Schiphol ondanks de drukte geheel op orde is. Maar afgelopen week was er een bijna botsing!

Een vliegtuig van Delta Airlines dat op de Buitenveldertbaan al aan het starten was, moest een noodstop maken om een botsing met een toestel van easyJet  te voorkomen.

 

Dit staat op de website van luchtvaartnieuws.nl. Lees hier het artikel dat op 1 maart verscheen.

Wiebes geeft luchtvaart geen CO2-taakstelling…

Het kabinet gaat onder leiding van minister Wiebes in vijf sectoren, waaronder Mobiliteit, aan de slag om de broeikasgassenuitstoot te reduceren. Maar de luchtvaart ontspringt de dans zoals gewoonlijk weer.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart vraagt de woordvoerders luchtvaart en klimaat in de Vaste Kamercommissies I&W en EZK om opdracht te geven om tot minstens 22% reductie te komen

Lees hier het pleidooi van de Werkgroep.

‘Zet klimaatonvriendelijke producten op rantsoen’

We belonen onze eigen stukjes goed milieugedrag met extraatjes die die winst weer grotendeels tenietdoen. Bovendien moeten vooral anderen ook eens wat meer aan het milieu doen. Op deze manier gaan we de klimaatdoelen van Parijs nooit halen, valt te lezen in een artikel in de Volkskrant van 17 februari (Plus-artikel, vooralsnog alleen voor abonnees).

Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie van de Tilburg Universiteit, komt met een rigoureuze oplossing: zet producten die echt slecht zijn voor het milieu maar op de bon. Dat zou beter werken dan belastingen, omdat anders rijke mensen bevoordeeld worden ten opzichte van mensen met minder geld.

Prast noemt een teveel aan CO2 en een tekort water als de grote problemen. Vanzelfsprekend zou vliegen dus gerantsoeneerd moeten worden voor de CO2-uitstoot, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van vlees en katoen vanwege de enorme hoeveelheden water die hiermee gemoeid zijn.

 

Luchtvaart: 2 tot 3 keer schadelijker voor het klimaat dan claims uit de sector

De lobbygroep van luchtvaartmaatschappijen, IATA, beweert dat de luchtvaart slechts 2% van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot produceert. Hoewel dit waar is, vertellen ze amper de helft van het verhaal. Volgens prof.dr. Volker Grewe, onderzoeker bij DLR en voorzitter van de klimaateffecten van luchtvaart aan de Technische Universiteit Delft, is de bijdrage van het luchtvervoer aan de klimaatverandering ongeveer 5%.

Dit is het begin van een artikel van Transport & Environment, automatisch vertaald uit het Engels met Google Translate.

Maximum aantal vliegtuigbewegingen kan niet gehandhaafd worden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan niet handhavend optreden tegen overschrijdingen van het maximum aantal vliegtuigbewegingen, omdat dat maximum niet wettelijk is vastgelegd.

Volgens sommigen is dat maximum vorig jaar al overschreden; de ILT ontkent of bestrijdt dat overigens niet.

Een bewoner verzocht de ILT om handhavend op te treden tegen de overschrijding van het maximum aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer op de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2017. Een toelichting staat in dit eerdere bericht.

De ILT reageert als volgt:

Ik heb het voornemen om uw verzoek af te wijzen op grond van onderstaande motivering.

Het maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer is nog niet wettelijk vastgelegd in een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Om die reden heb ik niet de bevoegdheid om tot handhaving over te gaan.
Voorts merk ik op dat de definitie van het begrip ‘handelsverkeer’ nog kan wijzigen in de ontwerpfase van het LVB. Pas wanneer de wijziging van het LVB de volledige inspraak- en adviesprocedure heeft doorlopen en formeel is vastgesteld, zal duidelijk zijn welke definitie voor het begrip ‘handelsverkeer’ moet worden gehanteerd.

Jaarverslag 2017

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB).

Het bestuur en de leden van de WVB vertegenwoordigen bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

In 2017 bestaat de WVB 25 jaar, een jubileum. Dat betekende voor de werkgroep ook drukke tijden omdat zij haar 25-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij wilde laten aan. De publicatie van een boekje ’25 jaar later’ en onze druk bezochte jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn, waren een breed gevoeld succes.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

In verband met de verkiezingen heeft de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan aantal vragen gesteld aan de politieke partijen.

De antwoorden op deze vragen maken het mogelijk om de ontwikkeling van Schiphol een plaats te geven bij de keuze voor een nieuwe raad.

De komende tijd zullen wij u informeren over de beantwoording van deze vragen door de politieke partijen.

De vijf vragen gaan over gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en groei.

Lees verder