Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

In verband met de verkiezingen heeft de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan aantal vragen gesteld aan de politieke partijen.

De antwoorden op deze vragen maken het mogelijk om de ontwikkeling van Schiphol een plaats te geven bij de keuze voor een nieuwe raad.

De komende tijd zullen wij u informeren over de beantwoording van deze vragen door de politieke partijen.

De vijf vragen gaan over gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en groei.

Lees verder

Meer gebruik Bulderbaan leidt tot meer klachten

Het aantal klagers over vlieglawaai van de Buitenveldertbaan en de Oostbaan, waarvan de vliegroutes over Amsterdam Zuidoost, Zuid, Buitenveldert en Amstelveen voeren, nam vorig jaar 44 procent toe tot bijna 2000. Vooral in september steeg het aantal melders en klachten sterk. Vorig jaar klaagden 1422 Amsterdammers ruim 15.000 keer over vlieglawaai.

Dit schrijft Het Parool in een artikel van 29 januari.

‘Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee’

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio – waaronder de WVB – roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie: ‘Nieuwe banen in zee’. De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn.

Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

Lees verder

Luchtvervoer moet in de klimaatwet meegenomen worden

Het nationale klimaatproject van minister Wiebes vraagt van iedereen de uitstoot van broeikasgassen de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van de uitstoot in 1990. ‘Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat ze spelbrekers worden,’ schrijft Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart, in een petitie die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

‘Ondanks internationale en aanvullende reductiemaatregelen, want die schieten te kort. Het bunkeren van kerosine moet in de klimaatwet opgenomen worden om het luchtvervoer te laten aansluiten bij de nationale broeikasgasreductie.’

Hans Buurma

Luchtvaart is volgens voorstanders van luchtvaartgroei sterk verbonden met onze economie. Reisorganisaties leven van de verkoop van goedkope, meestal verre vliegreizen, de toeristenindustrie van bezoekende buitenlanders. Voor ondernemingen is luchtvaart onmisbaar om hun internationale contacten op peil te houden. Het vestigingsklimaat is volgens de luchtvaartsector direct afhankelijk van internationale bereikbaarheid. Het economische mainportbeleid van de regering was decennia lang met groot succes op het accommoderen van volumegroei gericht. Dat maakt haar mede verantwoordelijk voor de sterke toename in schadelijke emissies.

Lees verder

Klopt die 500.000 wel?

Schiphol heeft in gebruiksjaar 2017 het maximum aantal vliegbewegingen van 500 duizend overschreden, maar is van mening dat klein zakelijk verkeer (General Aviation) niet mee hoeft te tellen.

Toch kan een handhavingsverzoek bij de Inspectie Leefomgeving en Transport kansrijk zijn, gezien de – verkeerde – definitie van handelsverkeer die Schiphol hanteert. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de minister die definitie maar gauw wil wijzigen. Tijd om daar een zienswijze over in te dienen.

Schiphol heeft de baangebruikcijfers over het gebruiksjaar 2017 verkeerd berekend. In het overzicht van BAS wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Alderstafel’ en ‘klein zakelijk’ verkeer. Dit onderscheid wijkt af van de wettelijke definitie.

Lees verder

Nieuwsbrief 2

Het is bijna net zo druk geweest in de publiciteit rond de ontwikkeling van Schiphol als het voor de bewoners onder de vliegpaden was door het intensieve vliegverkeer. De chaos neemt met de toename van het vliegverkeer alleen maar toe. Schiphol loopt vast, maar heeft dat zelf nog niet door. Optimalisatie van de luchthaven is een thema dat de beleidsontwikkelaars niet kennen.

Voor de leden van de werkgroep waren het daarom drukke tijden. De massaliteit van het verzet neemt toe. Organisaties van bewoners kunnen elkaar steeds beter vinden. Alleen door het bundelen van de krachten is het mogelijk om het sprookje van de groeiadepten door te prikken. Wie goed oplet, ziet dat de keizer geen kleren draagt maar de naakte waarheid. Zijn spiegelbeeld is voor hem een illusie.

In deze nieuwsbrief: 25 jaar WVB, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, de werkzaamheid van het Aldersakkoord, geSchiphold worden en een oproep.

Lees verder

Provincie: ‘Beperk nachtvluchten, laat Schiphol overdag groeien’

Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet verder worden teruggebracht, vindt de provincie Noord-Holland. In ruil daarvoor wil de provincie onderzoeken of overdag meer vluchten worden toestaan. Dit schrijft Het Parool op 14 december.

Wat vindt u daarvan?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Bedenk dat meer vluchten overdag ongetwijfeld betekent dat er vaker vier banen moeten worden ingezet. En dat één nachtvlucht mag worden ingeruild voor tien vluchten overdag en/of ‘s avonds…

Luchtvaart gaat CO2-budget erdoor jagen

‘Zo gaan we ‘Parijs’ zeker niet halen: de luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat.’ Dit staat te lezen in een artikel in de Volkskrant van 28 november.

Als de luchtvaartsector blijft groeien zoals nu, stoot straks de reissector alleen al meer CO2 uit dan de rest van de wereld. En dan verbruikt de sector ook alle CO2-ruimte die de hele wereld mag verbruiken.

De groei van de sector kan niet met de gebruikelijke middelen worden afgeremd. In plaats van te groeien, zou Schiphol moeten krimpen van 500 duizend tot 300 duizend vluchten per jaar. Het zou nog beter zijn als de wereld afspraken maakt over het aantal vluchten dat nog is toegestaan en bijvoorbeeld het aantal vliegvelden wordt beperkt. Of de grootte van de luchtvloot.