Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart moet stoppen.

De WVB staat achter deze stellingname en werkt mee in het LBBL omdat het de maatschappelijke discussie over de luchtvaart wil stimuleren. De komende tijd zullen samen met andere groeperingen activiteiten worden ontplooid om de keuzes over de toekomst van de luchtvaart en de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen.

Om aan de zorgen over de groei van de luchtvaart uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid door het land. Amsterdam is hier natuurlijk een van.

Het LBBL brengt in zijn persbericht het volgende onder de aandacht:

Lees verder

Milieuorganisaties bundelen krachten tegen groei Schiphol

Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben hun krachten gebundeld tegen de groei van Schiphol.

De organisaties pleiten met het manifest, genaamd ‘zet de luchtvaart op het juiste spoor’, voor een einde aan de groei van de luchthaven, een ‘einde aan de voorkeursbehandeling van de luchtvaart’ en eisen dat er meer geïnvesteerd wordt in groene alternatieven en innovatie.

Dit schrijft Het Parool op 5 mei 2018

Jaarverslag UECNA 2017 online

De WVB is lid van UECNA, de overkoepelende Europese organisatie die opkomt voor bewoners die dichtbij luchthavens wonen.

Op 21 april was de jaarvergadering, waar het jaarverslag werd vastgesteld. Inmiddels is het ook in het Nederlands vertaald.

Vindt hier de link naar het jaarverslag.

De UECNA website (uecna.eu) is tegenwoordig ook in het Nederlands te lezen, zij het in machinevertaling van Google Translate; niet perfect maar redelijk te volgen. Gebruik daarvoor de taalknop rechtsboven met de tekst English.

 

‘Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol’

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden.

Dat stellen deskundigen op het gebied van toezicht en handhaving tegenover EenVandaag.

Zie ook het meer uitgebreide artikel op dezelfde website Het tandeloze toezicht rond Schiphol.

De Volkskrant gaat er op 3 april ook uitgebreid op in: Controle op lawaai van vliegtuigen is wassen neus. Lezenswaardig is ook de column van Bert Wagendorp  Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld (cadeauartikel van de Volkskrant).

Nieuw College moet Schiphol remmen

De WVB heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een kieswijzer gemaakt. De uitkomst van deze kieswijzer was dat de op dit moment beoogde collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP:

  • ook na 2020 een maximum van 500.000 vluchten op Schiphol willen.
  • dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
  • dat de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultrafijnstof door vliegverkeer op Schiphol niet verder toeneemt.
  • dat voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dezelfde bescherming geboden wordt als voor risico’s door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
  • dat er een maximum komt op de inzet van de Buitenveldertbaan.

Wij willen hier nog aan toevoegen, dat op grond van gezondheidsoverwegingen het aantal nachtvluchten op ‘0’ zou moeten worden gesteld. Recent onderzoek wijst uit, dat verstoring van de nachtrust op diverse manieren de gezondheid aantast, dat nachtvluchten belangrijk aan die verstoring bijdragen en dat verstoring van de nachtrust vooral ook voor kinderen een negatieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling en hun leerprestaties.

De verkiezingen van 21 maart hebben als resultaat gehad, dat er binnen de nieuwe raad van Amsterdam een ruime meerderheid aanwezig is om de ontwikkeling van Schiphol kritisch te beoordelen en bij die meerderheid de politieke wil aanwezig is om de belangen van de bewoners meer prioriteit te geven bij de besluiten, die over de toekomst van Schiphol na 2021 genomen moeten worden.

Wij verwachten deze lijn terug te vinden in het nu te ontwikkelen collegeakkoord 18/22.

Campagne Eerlijk over vliegen succesvol van start

Niet alleen Schiphol maar ook de andere luchthavens in ons land kunnen niet meer groeien als serieus werk wordt gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook wat betreft geluidsoverlast zit het vliegverkeer aan de grenzen. En bij nog meer vluchten is de veiligheid in de lucht niet meer te garanderen.

Het zijn, samengevat, de belangrijkste conclusies van het symposium ‘Eerlijk over vliegen’ dat vrijdag 23 maart 2018 gehouden werd in Utrecht.

Hier een verslag van de bijeenkomst.

Politiek kiest voor groeistop Schiphol

Een meerderheid van de politieke partijen in Amsterdam wil ook na 2020 een maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.

“Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.'” Dit schrijft Het Parool in een artikel op 7 maart (plus artikel).

Het artikel is gebaseerd om een kieswijzer van Amsterdamse bewonersplatforms tegen overlast van Schiphol. De kieswijzer vindt u hier, een bijbehorende samenvatting hier.

Parlement

Inmiddels gaan ook in Den Haag steeds meer stemmen op om de groei te stoppen. Er wordt een link gelegd met Lelystad: ‘Stel ook groeibesluit Schiphol uit, net als Lelystad’ (Parool 9 maart).

Hieronder staat een afbeelding van het krantenartikel van 7 maart.

Lees verder

Vlieghinder vooral boven woonwijken

De groei van Schiphol is afgewenteld op plekken waar de meeste mensen wonen. Het kan niet anders met deze drukte, zegt de luchtverkeersleiding. Zo begint een artikel in het Parool van 9 maart.

Klik hier voor de link naar het artikel.