Links

Informatie over het akkoord van de Tafel van Alders van oktober 2008 en de vorderingen met de uitwerking ervan kunt u op deze speciale website volgen.

De Union Européenne contre les Nuisances des Avions (UECNA) is een Europese vereniging van groeperingen van omwonenden van Europese luchthavens, waarbij de WVB is aangesloten, die zich richten op het Europarlement. Ook probeert ze via een Europees meetpunten netwerk de geluidsoverlast in kaart te brengen rondom alle Europese luchthavens.

Bij de luchthaven van Frankfurt hebben de omwonenden zich georganiseerd. Zie op deze website wat voor acties bewonersgroepen bij Frankfurt voeren.

De groepering uit Castricum is sinds de openstelling van de Polderbaan actief en heeft een uitgebreide website waarop veel wordt gediscussieerd over de actuele ontwikkelingen.

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) verzet zich tegen het toenemende vliegverkeer boven het centrum van de stad Amsterdam. Het steeds veelvuldiger gebruik van de Schiphol-Oostbaan veroorzaakt veel overlast.

De Schiphol-campagne van de Vereniging Milieudefensie op het internet. Helaas heeft Milieudefensie in 2010 de activiteit met betrekking tot vliegverkeer stop gezet.
De campagne Vliegverkeer van Milieudefensie wilde ongebreidelde groei van de luchtvaart een halt toeroepen. Effectief verzet tegen de groei van de luchtvaart is beter mogelijk op Europese schaal.

De NRC heeft een dossier aangelegd over de Bijlmerramp en de Parlementaire Enquête hiernaar.
Feiten, analyses en ontwikkelingen.

Scepsis omtrent de officiële conclusies spoorden enkele burgers aan tot eigen onderzoeken. Om die eigen, soms zeer uitgebreide onderzoeken en de bijzondere persoonlijke verhalen, foto’s en video’s niet verloren te laten gaan is Scepsys.nl opgezet. Met een ‘y’ omdat die domeinnaam nog vrij was. Ook wel toepasselijk die ‘sys’ aan het eind, want er was voortdurend scepsis over de kwaliteit van de “systemen” (en de verstrengelingen ervan) in de luchtvaart, overheid, medische wereld, nationale en internationale politiek, nieuwsmedia.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is een onafhankelijk advies- en overlegplatform voor Schiphol en omgeving.

De bewonersvertegenwoordigers in de ORS hebben een eigen website.

Het informatie en klachtenbureau van de ORS is BAS. BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Het is de plek voor vragen en klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Op deze website kunt u ook online uw klachten melden. Bas is telefonisch te bereiken via het oude nummer 020-6015555.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft op zijn website informatie over het actuele baangebruik waarop ook kan worden teruggezocht hoe het gebruik van de banen is geweest.

Op Vliegverkeer InZicht is te zien hoe het vliegverkeer zich beweegt.

Bij de Rijksoverheid is de informatie gecentraliseerd en niet meer op ministerieniveau georganiseerd. Met betrekking tot het vliegverkeer is over veel onderwerpen met betrekking op de luchtvaart, heel veel informatie beschikbaar.

De commissie voor de milieu-effect rapportage geeft een oordeel over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Onder Noord-Holland zijn de beoordelingsrapporten terug te vinden over de uitbreidingen van de nationale luchthaven.

De Wereld Gezondheids Organisatie WHO heeft een site waarop veel aandacht voor de effecten van lawaai op de gezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM onderzocht in het kader van de Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol (GES) de effecten op de gezondheid van vliegverkeer. Dit onderzoeksprogramma is eind 2011 door het ministerie beëindigd.

Zoeken op de website op Schiphol levert een overzicht van tot nu toe verschenen publicaties over dit onderzoek en over het gevaar voor de omgeving, in het jargon (externe) veiligheid, genoemd.

Ook heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op hun website een apart dossier Schiphol.

Terug