Gaat een akkoord over Schiphol zó wel lukken?

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil binnen een half jaar afspraken maken over de voorwaarden waaronder het aantal vluchten op Schiphol mag toenemen. Ze wil in ruil voor minder hinder de klagende omwonenden overhalen. Is ze niet te optimistisch? Zes vragen in een hoofdpijndossier.

Dat schrijft

Hoewel bewoners nauwelijks verrast mogen zijn, blijven er veel vragen. Is 540 duizend een hard maximum? Waar komt dat getal vandaan? Wanneer en hoe mag dat bereikt worden? Hoe meet je overlast?

Onbehoorlijk Bestuur wil groei Schiphol

D66-wethouder Udo Kock zegt dat Schiphol moet groeien. Dat klopt totaal niet met het standpunt van de Amsterdamse coalitie dat groei op Schiphol juist onwenselijk vindt. Ook minister Van Nieuwenhuizen heeft geen last van groeischaamte en praat voor haar beurt.

De KLM heeft de minister en de wethouder blijkbaar dusdanig onder druk gezet met vermeend nationaal economisch belang, dat de bestuurders in paniek zijn geraakt en de participatieprocedure bruusk doorkruisen.

Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur, een juridische term die hout snijdt. Het verzet zal immens zijn.

Bewijs: ultrafijnstof van vliegtuigen slecht voor gezondheid

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, bij ongunstige wind zoveel ultrafijnstof te verwerken krijgen dat de gezondheid eronder kan gaan lijden.

Kinderen met luchtwegaandoeningen hebben meer last en gebruiken meer medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek.

Astmatische kinderen zijn kortademiger en hebben ‘een piepende ademhaling’ op dagen dat meer fijnstof neerdaalt. De hoeveelheden zijn afhankelijk van de windrichting – lees: het baangebruik – zo blijkt uit een vergelijking tussen schoolkinderen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Vooral opstijgende vliegtuigen stoten ultrafijnstof uit.

Dit is voor het eerst dat er zo’n uitgebreid onderzoek is gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid.

 

Brief aan de fracties van Provinciale Staten

De WVB heeft zich bij de voorbereiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart ingezet om richting te geven aan de standpunten van de politieke partijen ter zake de ontwikkeling van Schiphol voor de komende Statenperiode.

Wij constateren dat in de nieuw verkozen Provinciale Staten een meerderheid is die onze standpunten (goeddeels) ondersteunt. In onze brief van 7 mei gaan wij hierop in, waarbij we verwijzen naar recente publicaties die onze standpunten verder ondersteunen en onderbouwen.

 

“Aan de fracties van de politieke partijen die overleggen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland 2019-2023.

Op 20 maart hebben de bewoners van Noord-Holland zich uitgesproken over de toekomst van hun provincie. Een onderwerp, dat de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) aan het hart gaat, is de ontwikkeling van Schiphol. In de komende statenperiode zullen besluiten genomen worden over hoe die toekomst er uit zal zien. Het nieuw gekozen provinciaal bestuur heeft een aantal mogelijkheden om deze ontwikkeling in een door de bewoners van Noord-Holland gewenste richting te sturen; als belangrijke deelnemer in de ORS en met name als bestuur, dat waakt voor de gezondheid en het welzijn van de Noord-Hollanders.

Lees verder

Herma Spreij geridderd

Op 26 april is medeoprichter van de WVB Herma Spreij door burgemeester Halsema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege haar grote inzet voor de samenleving. Ze is al ruim 25 jaar actief in Amsterdam-Zuidoost, onder meer ook in Lotgenoten Bijlmer Vliegramp en de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg.

 

Herma zet zich nog jaarlijks in voor de herdenking van de Bijlmerramp.

Terugkijken? Klik op de foto om naar het AT5 journaal van 26 oktober te gaan en zet de schuif op 12’49” om te zien hoe Herma de onderscheiding ontving.

Rli: We willen af van de Schipholmythe

Volkskrant journalist Peter van Ammelrooy interviewde Niels Koeman, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli bracht 18 april een advies uit waarin de belangrijkste boodschap is dat de luchtvaart als een normale bedrijfstak beschouwd moet worden.

De minister moet de uitzonderingspositie loslaten en veel meer rekening houden met onder meer veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Denk aan belasting op kerosine, volle aandacht voor  WHO-richtlijnen voor geluid, uitstoot van schadelijke stoffen en vliegen over stedelijke gebieden en stoppen met nachtvluchten.

‘Het kabinet moet Schiphol de duimschroeven aandraaien,’ zegt Koeman in het artikel van 19 april

Omwonenden Schiphol voelen zich gesteund door Rli-advies

De omwonenden van Schiphol voelen zich gesteund door het advies van de onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). ‘Nu is het moment om pas op de plaats te maken’, zegt woordvoerder Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS). ‘We zijn zeer ingenomen met het rapport. Het sluit aan bij wat we als bewoners willen.’

Poelmans vindt het goed dat de RIi zegt dat eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van groei.

‘Daarmee wordt de discussie omgedraaid. Eerst de voorwaarden vaststellen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en dan pas kijken hoeveel daar binnen kan worden gevlogen.’ De afgelopen jaren is volgens hem eerst gekeken naar groei en daarna naar hoe de gevolgen hiervan moeten worden hersteld. ‘De sector heeft volstrekt niet gedaan wat was afgesproken.’

Het advies is volgens hem een belangrijke bijdrage aan de discussie die de komende maanden verder moet worden gevoerd, in aanloop naar de nieuwe luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

ANP – 18 april 2019

De luchtvaart in Noord-Holland 2019 – 2023

Op 20 maart gaan de Noord Hollanders weer gezellig naar de stembus. Bij de keuze voor de politieke voorkeur staat ook de toekomst van Schiphol in beeld. Wat zijn de politieke partijen van plan met betrekking tot Schiphol. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd.

Wat om te beginnen opvalt is dat niet alle partijen een verkiezingsprogramma hebben en dat er partijen zijn, die wel een programma hebben maar die geen uitspraken doen over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

De belangrijkste resultaten

Van de partijen, die wel een visie aan de kiezers voorleggen, hebben wij ten behoeve van de kiezers de belangrijkste op een rij gezet.
Dit zijn onze belangrijkste bevindingen:

  • Alle partijen onderkennen het belang van Schiphol.
  • De VVD staat het meest positief tegenover de groei van Schiphol.
  • De partij voor de Dieren gaat het meest ver in de beperking van de capaciteit van Schiphol. Krimp van het aantal vliegbewegingen is een belangrijk punt voor die partij.
  • GroenLinks en SP verzetten zich tegen groei, maar zetten niet expliciet in op krimp.
  • PvdA, D66 en (in mindere mate CDA) willen groei alleen toestaan als aan harde voorwaarden wordt voldaan zoals vermindering van overlast, verbetering van veiligheid en minder gevolgen voor het klimaat
  • PvdA, D66, SP, GroenLinks en CDA willen dat het overvolle Schiphol wordt ontlast door de ontwikkeling van snelle railverbindingen.
  • GroenLinks en SP spreken zich expliciet uit tegen de opening van de luchthaven Lelystad.
  • Partij voor de Dieren spreekt zich expliciet uit tegen een luchthaven in zee. Forum voor Democratie pleit juist voor een dergelijke luchthaven. Terwijl het CDA op voorhand niet voor is, maar wel bereid is zich te laten overtuigen.

Lees verder

Stem wijzer tegen luchtvaartgroei

(update 3 maart)

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen 2019

U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen over Noord-Holland. De stellingen 2 en 17 gaan expliciet over Schiphol.

Daarnaast is de uitslag natuurlijk ook van belang voor de regeringsbesluiten. Provinciale Staten kiezen immers de Eerste Kamer, die besluiten van de Tweede Kamer moet bekrachtigen.

De huidige vier regeringspartijen hebben in hun regeerakkoord afgesproken dat Schiphol mag blijven groeien. Zij hebben een kleine meerderheid in de Tweede Kamer én in de Eerste Kamer (in beide 50,6% van de zetels).

Een kleine verschuiving naar partijen die tegen de luchtvaartgroei zijn, maakt dus nogal wat uit! Lees de verkiezingsprogramma’s voordat u op 20 maart uw stem uitbrengt.

Download hier de laatste peiling van Maurice de Hond (3 maart 2019).