‘Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol’

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden.

Dat stellen deskundigen op het gebied van toezicht en handhaving tegenover EenVandaag.

Zie ook het meer uitgebreide artikel op dezelfde website Het tandeloze toezicht rond Schiphol.

De Volkskrant gaat er op 3 april ook uitgebreid op in: Controle op lawaai van vliegtuigen is wassen neus. Lezenswaardig is ook de column van Bert Wagendorp  Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld (cadeauartikel van de Volkskrant).

Nieuw College moet Schiphol remmen

De WVB heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een kieswijzer gemaakt. De uitkomst van deze kieswijzer was dat de op dit moment beoogde collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP:

  • ook na 2020 een maximum van 500.000 vluchten op Schiphol willen.
  • dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
  • dat de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultrafijnstof door vliegverkeer op Schiphol niet verder toeneemt.
  • dat voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dezelfde bescherming geboden wordt als voor risico’s door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
  • dat er een maximum komt op de inzet van de Buitenveldertbaan.

Wij willen hier nog aan toevoegen, dat op grond van gezondheidsoverwegingen het aantal nachtvluchten op ‘0’ zou moeten worden gesteld. Recent onderzoek wijst uit, dat verstoring van de nachtrust op diverse manieren de gezondheid aantast, dat nachtvluchten belangrijk aan die verstoring bijdragen en dat verstoring van de nachtrust vooral ook voor kinderen een negatieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling en hun leerprestaties.

De verkiezingen van 21 maart hebben als resultaat gehad, dat er binnen de nieuwe raad van Amsterdam een ruime meerderheid aanwezig is om de ontwikkeling van Schiphol kritisch te beoordelen en bij die meerderheid de politieke wil aanwezig is om de belangen van de bewoners meer prioriteit te geven bij de besluiten, die over de toekomst van Schiphol na 2021 genomen moeten worden.

Wij verwachten deze lijn terug te vinden in het nu te ontwikkelen collegeakkoord 18/22.

Campagne Eerlijk over vliegen succesvol van start

Niet alleen Schiphol maar ook de andere luchthavens in ons land kunnen niet meer groeien als serieus werk wordt gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook wat betreft geluidsoverlast zit het vliegverkeer aan de grenzen. En bij nog meer vluchten is de veiligheid in de lucht niet meer te garanderen.

Het zijn, samengevat, de belangrijkste conclusies van het symposium ‘Eerlijk over vliegen’ dat vrijdag 23 maart 2018 gehouden werd in Utrecht.

Hier een verslag van de bijeenkomst.

Politiek kiest voor groeistop Schiphol

Een meerderheid van de politieke partijen in Amsterdam wil ook na 2020 een maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.

“Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.'” Dit schrijft Het Parool in een artikel op 7 maart (plus artikel).

Het artikel is gebaseerd om een kieswijzer van Amsterdamse bewonersplatforms tegen overlast van Schiphol. De kieswijzer vindt u hier, een bijbehorende samenvatting hier.

Parlement

Inmiddels gaan ook in Den Haag steeds meer stemmen op om de groei te stoppen. Er wordt een link gelegd met Lelystad: ‘Stel ook groeibesluit Schiphol uit, net als Lelystad’ (Parool 9 maart).

Hieronder staat een afbeelding van het krantenartikel van 7 maart.

Lees verder

Vlieghinder vooral boven woonwijken

De groei van Schiphol is afgewenteld op plekken waar de meeste mensen wonen. Het kan niet anders met deze drukte, zegt de luchtverkeersleiding. Zo begint een artikel in het Parool van 9 maart.

Klik hier voor de link naar het artikel.

Bijna crash op Buitenveldertbaan

Het ministerie en de luchtvaartsector beweren dat de veiligheid van Schiphol ondanks de drukte geheel op orde is. Maar afgelopen week was er een bijna botsing!

Een vliegtuig van Delta Airlines dat op de Buitenveldertbaan al aan het starten was, moest een noodstop maken om een botsing met een toestel van easyJet  te voorkomen.

 

Dit staat op de website van luchtvaartnieuws.nl. Lees hier het artikel dat op 1 maart verscheen.

Wiebes geeft luchtvaart geen CO2-taakstelling…

Het kabinet gaat onder leiding van minister Wiebes in vijf sectoren, waaronder Mobiliteit, aan de slag om de broeikasgassenuitstoot te reduceren. Maar de luchtvaart ontspringt de dans zoals gewoonlijk weer.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart vraagt de woordvoerders luchtvaart en klimaat in de Vaste Kamercommissies I&W en EZK om opdracht te geven om tot minstens 22% reductie te komen

Lees hier het pleidooi van de Werkgroep.

‘Zet klimaatonvriendelijke producten op rantsoen’

We belonen onze eigen stukjes goed milieugedrag met extraatjes die die winst weer grotendeels tenietdoen. Bovendien moeten vooral anderen ook eens wat meer aan het milieu doen. Op deze manier gaan we de klimaatdoelen van Parijs nooit halen, valt te lezen in een artikel in de Volkskrant van 17 februari (Plus-artikel, vooralsnog alleen voor abonnees).

Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie van de Tilburg Universiteit, komt met een rigoureuze oplossing: zet producten die echt slecht zijn voor het milieu maar op de bon. Dat zou beter werken dan belastingen, omdat anders rijke mensen bevoordeeld worden ten opzichte van mensen met minder geld.

Prast noemt een teveel aan CO2 en een tekort water als de grote problemen. Vanzelfsprekend zou vliegen dus gerantsoeneerd moeten worden voor de CO2-uitstoot, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van vlees en katoen vanwege de enorme hoeveelheden water die hiermee gemoeid zijn.