Bijlmerramp: herdenking op 4 oktober

Vrijdagavond staan wij weer stil bij de Bijlmerramp, die ons op 4 oktober 1992 om vijf over half zeven overkwam. Een Boeing 747 van El Al boorde zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Volgens de officiële tellingen kwamen 43 mensen bij die ramp om het leven. Omdat er in 1992 veel ongedocumenteerden in de Bijlmer woonden, zal het exacte aantal ongewis blijven.

De slachtoffers die het wel overleefden, de nabestaanden, de bewoners die zich met moed en wanhoop meteen ingezet hebben om hulp te bieden, de mensen die vanuit de hulpverleningsorganisaties – politie, brandweer en ambulance –  in het rampgebied hun zware werk hebben moeten doen, zij zijn het waar onze gedachten naar uitgaan als wij samen zijn bij ‘De boom die alles zag‘.

De Werkgroep Vliegverkeer is opgericht als reactie van bewoners op de ramp. Alles dient er aan gedaan te worden om de herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Ondanks al onze inspanningen is vooralsnog niets gebeurd, dat hieraan tegemoet komt. Het aantal vluchten boven ons hoofd is alleen maar verveelvoudigd tegen alle beloften in. Ook dit speelt door onze gedachten als wij de Bijlmerramp herdenken. Dit was een goed thema geweest voor de herdenking.

Combinatie?

De organisatie heeft dit jaar echter gekozen voor een ander thema: “Omzien naar elkaar; vredig samenleven”. Zij wil daarmee niet alleen de slachtoffers van de Bijlmerramp herdenken, maar ook de slachtoffers die door geweldsdelicten de laatste tijd zijn omgekomen.

De WVB vindt deze verbinding ongewenst. De werkgroep heeft begrip voor rouwverwerking ook als de oorzaak daarvan te vinden is in een criminele omgeving, wat bij een aantal van deze gewelddelicten het geval lijkt te zijn. Zij voelt zich niet verwant met het milieu dat nu bij de herdenking wordt betrokken.

Ieder jaar is de werkgroep ruim vertegenwoordigd bij de herdenking en wordt er door het bestuur een bloemstuk gelegd. Dit jaar zullen wij niet aanwezig zijn. Wij hopen dat de organisatie van de herdenking zich zal bezinnen op de gevoelens die de combinatieherdenking voor velen heeft en volgend jaar een andere invulling zal kiezen.

Moet Schiphol zich zorgen maken? Drie vragen over luchthaven die zich niet aan wet houdt

Luchthaven Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning, maakte milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eerder deze week bekend. Schiphol zegt geen vergunning nodig te hebben, omdat de luchthaven al langer bestaat dan dat er natuurbeschermingswetten zijn. Maar is dat wel zo? MOB maant het bevoegd gezag te handhaven en ‘illegale’ vluchten – zo’n 100.000 per jaar – te schrappen. Het ministerie onthoudt zich van inhoudelijk commentaar. Moet Schiphol zich zorgen maken?

Dit schrijft Stadszaken, dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving op zijn website.

Nieuwe afspraken met Schiphol en Amsterdam vist achter het net?

Het Parool suggereert in de krant van 27 juli dat gemeenten als Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn Amsterdam wel eens voor zouden kunnen zijn als het gaat om hinderbeperking.

Deze gemeenten maken eenzijdig afspraken met Schiphol over het beperken van overlast en milieuhinder, zoals het kabinet wil. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Schipholdirecteur Dick Benschop kondigde na zijn aantreden vorig jaar al aan met gemeenten apart te willen overleggen over hun specifieke problemen. Maar door het waterbedeffect kan het niet anders zijn dat wat goed is voor de een, slecht is voor de ander.

De bewoners in de Omgevingsraad Schiphol reageren dan ook furieus: ‘Benschop heeft helemaal geen recht om aparte afspraken te maken met gemeenten over hinderbeperking. Schiphol moet eerst achterstallige toezeggingen uit het Aldersakkoord nakomen in plaats van verdeeldheid te zaaien en groei door te drukken,’ aldus een twitterbericht.

Freule Cora van Nieuwenhuizen tot Schiphol

Even afreageren

Onder die titels liep ‘Ironisch Verslaggever’ Arnoud Hugo een week getergd te prakkiseren hoe hij zijn woede in redelijk beschaafde bewoordingen kon kanaliseren.

Hij schrijft: ‘Ik ben namelijk in alle staten over het nieuwe Schipholbesluit door die zwakzinnige tuthola (VVD) de bewindsvrouwe van Infrastructuur en Waterstaat, Co2ra van Nieuwenhuizen (VVD). Zij wil Schiphol ondanks de reeds enorme overlast nog eens laten groeien met 40.000 vliegbewegingen per jaar.’

 

Gaat een akkoord over Schiphol zó wel lukken?

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil binnen een half jaar afspraken maken over de voorwaarden waaronder het aantal vluchten op Schiphol mag toenemen. Ze wil in ruil voor minder hinder de klagende omwonenden overhalen. Is ze niet te optimistisch? Zes vragen in een hoofdpijndossier.

Dat schrijft

Hoewel bewoners nauwelijks verrast mogen zijn, blijven er veel vragen. Is 540 duizend een hard maximum? Waar komt dat getal vandaan? Wanneer en hoe mag dat bereikt worden? Hoe meet je overlast?

Onbehoorlijk Bestuur wil groei Schiphol

D66-wethouder Udo Kock zegt dat Schiphol moet groeien. Dat klopt totaal niet met het standpunt van de Amsterdamse coalitie dat groei op Schiphol juist onwenselijk vindt. Ook minister Van Nieuwenhuizen heeft geen last van groeischaamte en praat voor haar beurt.

De KLM heeft de minister en de wethouder blijkbaar dusdanig onder druk gezet met vermeend nationaal economisch belang, dat de bestuurders in paniek zijn geraakt en de participatieprocedure bruusk doorkruisen.

Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur, een juridische term die hout snijdt. Het verzet zal immens zijn.

Bewijs: ultrafijnstof van vliegtuigen slecht voor gezondheid

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, bij ongunstige wind zoveel ultrafijnstof te verwerken krijgen dat de gezondheid eronder kan gaan lijden.

Kinderen met luchtwegaandoeningen hebben meer last en gebruiken meer medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek.

Astmatische kinderen zijn kortademiger en hebben ‘een piepende ademhaling’ op dagen dat meer fijnstof neerdaalt. De hoeveelheden zijn afhankelijk van de windrichting – lees: het baangebruik – zo blijkt uit een vergelijking tussen schoolkinderen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Vooral opstijgende vliegtuigen stoten ultrafijnstof uit.

Dit is voor het eerst dat er zo’n uitgebreid onderzoek is gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid.