Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners

De luchtvaartsector mocht meedenken over redeneerlijnen en oneliners van de minister: het ministerie en de sector zijn zeer nauw met elkaar verbonden bij de beantwoording van Kamervragen over de veiligheid van Schiphol. Dat blijkt uit documenten in het bezit van EenVandaag.

Lees hier het bericht van 10 december op eenvandaag.avrotros.nl

 

Bewoners Omgevingsraad Schiphol willen inmiddels krimp

De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ‘In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig,’  schrijft Frans van den Berg, journalist van het Haarlems Dagblad in een artikel van 3 december. Hij baseert zich op uitlatingen van Matt Poelmans, collega van Kees van Ojik. Die liet onlangs vallen dat misschien groei tot 525 duizend vliegbewegingen mogelijk is.

‘Hij bedoelde daarmee een maximum op voorwaarde dat er stillere vliegtuigen zijn en andere maatregelen die de hinder serieus verminderen. Maar er is niets dat erop wijst dat dat binnen afzienbare tijd gaat lukken. En deze sjoemel MER klopt van geen kanten’, aldus Poelmans. ‘Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk.’

Polderoverleg groei Schiphol staat op springen

‘Nieuwe berekeningen over de geluidshinder van een groeiend Schiphol roepen zo veel weerstand op bij bewonersorganisaties, milieuverenigingen en omringende gemeenten dat het polderoverleg over de lasten en de lusten van de luchtvaart op springen staat.’

Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De door Schiphol zelf geschreven milieueffectrapportage gaat er vanuit dat de luchthaven wel kan groeien met 40.000 vliegbewegingen. Tegengeluiden worden onder het vloerkleed geschiphold en bewoners worden rondweg geschoffeerd…

De toekomst van Schiphol: de daad bij het woord

De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moet blijven. Inmiddels is de discussie over de toekomst van Schiphol na 2020 in alle hevigheid losgebarsten. Schiphol heeft immers al laten weten door te willen groeien. De huidige omvang van de aantallen vlieg- en passagiersbewegingen staat de realisering van belangrijke beleidsdoelen uit het collegeakkoord nu al in de weg.

Verdere groei van Schiphol zal de versterking van de kwaliteit van de regio nog meer in de weg staan. De luchtvaart zal in moeten leveren om de brede kwaliteit van de Amsterdamse regio te versterken. Kwaliteit boven kwantiteit.

De raad zal op zeer korte termijn op basis van het collegeakkoord nadere kaders moeten stellen aan het college om te voorkomen dat groei ook de komende decennia leidend is en de ontwikkeling van kwalitatieve luchthaven verder wordt ondermijnd. Op basis van die kaders zal het college namens de raad de onderhandelingen aan kunnen gaan. De daad bij het woord! Het is nu of nooit.

Lees verder

Het roer moet om! Maar hoe doen we dat?

Dit is het thema van een bewonersavond op woensdag 24 oktober in het Cultureel Educatief Centrum (Bijlmerdreef 1289) in Amsterdam Zuidoost. Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30).

Wij praten met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties over het lief en leed van de luchtvaart, de dilemma’s daarbij en wat wij kunnen doen om paal en perk te stellen aan wat de luchtvaart met ons leefklimaat doet.

Wij praten ook met Imane Nadif, woordvoerder luchtvaartzaken van GroenLinks in de gemeenteraad over de koerswijziging van het Amsterdamse gemeentebestuur. Er is een hoopvol bestuursakkoord. Maar vaker was er een groot verschil tussen droom en werkelijkheid. Afwachten is geen optie.

Wat staat de werkgroep daarbij te doen? Moet de WVB mee blijven praten in de Omgevingsraad Schiphol? Wat zijn de voor- en nadelen? Wie gaat ons vertegenwoordigen? Of moet de werkgroep zich meer op actie richten? Hoe zou die actie eruit moeten zien, en hebben we daar mensen voor?

Meld u aan via onze secretaris Henk Kroese: hkroese33@kpnmail.nl.

Meer informatie kunt u krijgen bij ons bestuurslid Lourens Burgers (0625007902)

Nieuwsbrief 3: ‘Het roer moet om’

Schiphol wil nog steeds groeien, ook al kan dat helemaal niet. Hoe krijgen we het roer om? Daarover komt een bewonersavond op 24 oktober.

In deze nieuwsbrief onder meer ook een stuk over het coalitieakkoord van de gemeenteraad, de opening over luchtkastelen, uitleg over het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart waar de WVB zich bij heeft aangesloten en het vijftig jarig bestaan van UECNA, de Eurorpese koepel van bewonersorganisaties.

Lees hier Nieuwsbrief 3

Verkiezingsmanifest Provinciale Staten 20 maart 2019

Bewoners van Noord-Holland worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen met betrekking tot Schiphol. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol.

Dit is de belangrijkste boodschap van de WVB voor de Noord-Hollandse politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s met betrekking tot Schiphol.

De WVB vindt dat de luchtvaart minder door de overheid in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft op het gebied van regelgeving en het betalen van heffingen en belastingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, valt moreel niet te verdedigen. Dat voortgaande groei van Schiphol noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie, blijkt een fabeltje. Diverse rapporten tonen dit aan. Het rapport van de RLI (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) – The Mainports Voorbij – zou in het politieke debat leidend moeten zijn.

Lees verder