Nieuwsbrief 3: ‘Het roer moet om’

Schiphol wil nog steeds groeien, ook al kan dat helemaal niet. Hoe krijgen we het roer om? Daarover komt een bewonersavond op 24 oktober.

In deze nieuwsbrief onder meer ook een stuk over het coalitieakkoord van de gemeenteraad, de opening over luchtkastelen, uitleg over het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart waar de WVB zich bij heeft aangesloten en het vijftig jarig bestaan van UECNA, de Eurorpese koepel van bewonersorganisaties.

Lees hier Nieuwsbrief 3

Verkiezingsmanifest Provinciale Staten 20 maart 2019

Bewoners van Noord-Holland worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen met betrekking tot Schiphol. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol.

Dit is de belangrijkste boodschap van de WVB voor de Noord-Hollandse politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s met betrekking tot Schiphol.

De WVB vindt dat de luchtvaart minder door de overheid in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft op het gebied van regelgeving en het betalen van heffingen en belastingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, valt moreel niet te verdedigen. Dat voortgaande groei van Schiphol noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie, blijkt een fabeltje. Diverse rapporten tonen dit aan. Het rapport van de RLI (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) – The Mainports Voorbij – zou in het politieke debat leidend moeten zijn.

Lees verder

Samen de luchtvaartgroei stoppen

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL), waar de WVB bij is aangesloten, nodigt belangstellenden uit om samen te werken aan een duurzame en gezonde luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu moeten drastisch verminderen. Als er geen ander beleid komt, zal de luchtvaart blijven groeien.

Op 6 oktober bundelen bewoners uit het hele land de krachten.

Het programma (U kunt zich niet meer aanmelden: wegens grote belangstelling heeft het LBBL de aanmelding moeten stoppen. Ze zullen hun best doen binnen niet al te lange tijd opnieuw een programma aan te bieden. Daarnaast is het de bedoeling vanuit de workshops op 6 oktober landelijke werkgroepen te laten ontstaan. Wellicht ontstaat daar ruimte om mee te doen. Na 6 oktober weten we meer.)

Een van de workshops gaat over EANS: Martin Kessel komt speciaal uit Frankfurt om een toelichting te geven bij het geluidmeetsysteem dat ook in Amsterdam Zuidoost bij een drietal bewoners is geïnstalleerd, als enige plek in Nederland. In heel Europa zijn er al 630 van deze meetstations!

‘In je eentje ben je een druppel, maar met 7 miljard druppels staat alles onder water’

‘Toerisme is verantwoordelijk voor 5 à 6 procent van alle CO2-uitstoot wereldwijd – de helft daarvan wordt door vliegen veroorzaakt. Voor Nederland geldt: 20 procent van de vakanties is een vliegvakantie, maar deze reizen veroorzaken 41 procent van de totale vakantie-uitstoot.’

Deze teksten komen uit een artikel in de Volkskrant van 11 augustus.

In diezelfde krant staan meer artikelen over reizen, zoals deze: ‘Door overtoerisme verliezen vakantiebestemmingen hun ziel

‘Veiligheidsrisico’s vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat’

Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol.

Het in april 2017 uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is onthullend en onthutsend: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”. Op basis van de opvolging schrijft de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.

Dit staat te lezen op de website van de bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol.

23 Juni 13 uur Museumplein: Actie tegen groei luchtvaart

Op 23 juni vindt een grote manifestatie tegen de groei van de luchtvaart plaats op het Museumplein. Dit is in het kader van een actiedag van Greenpeace, het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en milieuorganisaties. De WVB steunt deze acties ten volle.

Foto: Jorge Franganillo

Greenpeace coördineert de acties die op zes plaatsen in het land plaatsvinden. Op het Museumplein is er om 13 uur eerst een openingsspeech namens de organisatie. Daarna wordt gezamenlijk op een creatieve manier een rood sein afgegeven aan Schiphol, een sein dat zelfs vanuit een vliegtuig te zien is. Vervolgens is het podium voor sprekers van zowel links als rechts en zowel bewoners als de groene partijen. Het sprekersprogramma volgt snel.

Kijk voor meer informatie op stopluchtvaartgroei.nl

Aanbieding petitie krijgt de aandacht die zij verdient

De vertegenwoordigers van luchthavens in het hele land staan klaar om de petitie aan te bieden aan de leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Leefbaarheid.

Suzanne Kröger van GroenLinks (in de kleurige outfit) heeft zich vast achter de eisen van dit Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart geschaard (klik op de foto om in te zoomen op de eisen).

De aanbieding genereerde veel publiciteit en vrijwel alle partijen refereerden er in het Kamerdebat op diezelfde dag aan.

AT5: Omwonenden luchthavens slaan handen ineen tegen groei

De Monitor: Bewonersorganisaties maken vuist tegen groei luchthavens

NOS Met het oog op morgen: Zo is het om omwonende van een vliegveld te zijn

Maar ook: ‘VVD wil meer vluchten van en naar Schiphol‘, bij de NOS.